Search ResultsSearch Results - (ISSN:2219-8857)

Showing 1 - 14 of 14 query time: 0.61s
Academic Journal

Authors:V. V. Khapaev

Source:Materialy po Arheologii i Istorii Antičnogo i Srednevekovogo Kryma, Vol 8, Pp 699-715 (2016)

File Description:electronic resource

Relation:https://zenodo.org/record/556192#.WPjsrqAvUbc; https://doaj.org/toc/2219-8857

Access URL:https://doaj.org/article/df1bad74375448c3b3b58889bca228eb

Academic Journal

Authors:A. G. Emanov

Source:Materialy po Arheologii i Istorii Antičnogo i Srednevekovogo Kryma, Vol 8, Pp 659-665 (2016)

File Description:electronic resource

Relation:https://zenodo.org/record/556188#.WPjttaAvUbc; https://doaj.org/toc/2219-8857

Access URL:https://doaj.org/article/fe954babff744f608fa455d5ced40396

Academic Journal

Authors:Stefan Albrecht

Source:Materialy po Arheologii i Istorii Antičnogo i Srednevekovogo Kryma, Vol 7, Pp 197-203 (2016)

File Description:electronic resource

Relation:http://cyberleninka.ru/article/n/kem-byl-protopolit-zoil-hersonskiy; https://doaj.org/toc/2219-8857

Access URL:https://doaj.org/article/346e70b36f73408c835451ac46a8097f

Academic Journal

Authors:A.A. Romensky

Source:Materialy po Arheologii i Istorii Antičnogo i Srednevekovogo Kryma, Vol 7, Pp 224-229 (2016)

File Description:electronic resource

Relation:http://cyberleninka.ru/article/n/posledniy-pir-knyazya-rostislava-politicheskiy-kontekst-otnosheniy-rusi-i-vizantii-na-tamani-i-v-tavrike-v-60-e-70-e-gg-xi-v; https://doaj.org/toc/2219-8857

Access URL:https://doaj.org/article/945d46fb694e41de98d5b85540dc412d

Academic Journal

Authors:N.P. Pokhilko

Source:Materialy po Arheologii i Istorii Antičnogo i Srednevekovogo Kryma, Vol 7, Pp 204-213 (2016)

File Description:electronic resource

Relation:http://cyberleninka.ru/article/n/letopisnaya-statya-1044-g-i-chudo-voskresheniya-cherez-kreschenie-v-zhitiyah-hersonskih-svyatyh-episkopov; https://doaj.org/toc/2219-8857

Access URL:https://doaj.org/article/d6fc5b999da04b1d88e8552bf5781715

Academic Journal

Alternate Title:BYZANTINE CHERSON HISTORY AND ARCHEOLOGY CONTROVERSIAL QUESTIONS: SECOND HALF Х — FIRST HALF ХI CENTURIES. (English)

Source:Materials in Archaeology & History of Ancient & Medieval Crimea; 2016, Issue 8, p699-715, 17p

Academic Journal

Alternate Title:RETRO- AND PROSPECTIVS OF HYBRID POLITIES IN THE CRIMEA AND TAMAN IN XI—XII CENTURIES. (English)

Source:Materials in Archaeology & History of Ancient & Medieval Crimea; 2016, Issue 8, p659-665, 7p

Academic Journal

Alternate Title:CHERSON IN THE TIME OF CHANGES (REVIEW: KHAPAEV V. V. 2016. VIZANTYSKIY СHERSON NA RUBEZHE TYSYACHELETIY: VTORAYA POLOVINA X — PERVAYA POLOVINA XI VV. SEBASTOPOL: N. ORІANDA. (English)

Source:Materials in Archaeology & History of Ancient & Medieval Crimea; 2016, Issue 8, p687-698, 12p

Academic Journal

Source:Materialy po Arheologii i Istorii Antičnogo i Srednevekovogo Kryma, Vol 6, Pp 174-177 (2014)

File Description:electronic resource

Relation:http://cyberleninka.ru/article/n/novye-srednevekovye-nadpisi-iz-kermenchika; https://doaj.org/toc/2219-8857

Access URL:https://doaj.org/article/adbacfd3fca340698f668b2bf02631b5

Academic Journal

Source:Materialy po Arheologii i Istorii Antičnogo i Srednevekovogo Kryma, Vol 6, Pp 183-188 (2014)

File Description:electronic resource

Relation:http://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-o-rimsko-bosporskoy-voyne-v-sochinenii-ob-upravlenii-imperiey-konstantina-bagryanorodnogo; https://doaj.org/toc/2219-8857

Access URL:https://doaj.org/article/f7813ac09b084f6a89b32597bcb62090

Academic Journal

Alternate Title:THE LAST FEAST OF PRINCE ROSTISLAV: THE POLITICAL CONTEXT OF THE RELATIONS OF RUS' AND BYZANTIUM IN TAMAN AND TAURICA IN THE 60S—70S OF XI CENTURY. (English)

Source:Materials in Archaeology & History of Ancient & Medieval Crimea; 2015, Issue 7, p214-229, 16p

Academic Journal

Alternate Title:WHO WAS PROTOPOLIT ZOILUS FROM CHERSON? (English)

Source:Materials in Archaeology & History of Ancient & Medieval Crimea; 2015, Issue 7, p197-203, 7p

Academic Journal

Alternate Title:ANNALISTIC ARTICLE OF 1044 YEAR AND THE MIRACLE OF RESURRECTION THROUGH BAPTISM IN THE “LIVES OF HOLY BISHOPS OF СHERSON”. (English)

Source:Materials in Archaeology & History of Ancient & Medieval Crimea; 2015, Issue 7, p204-213, 10p