Search ResultsSearch Results - (ISSN:2219-8857)

Showing 21 - 40 of 120 query time: 0.65s
Academic Journal

Authors:D. A. Prokhorov

Source:Materialy po Arheologii i Istorii Antičnogo i Srednevekovogo Kryma, Vol 8, Pp 485-520 (2016)

File Description:electronic resource

Relation:https://zenodo.org/record/556179#.WPjr6aAvUbc; https://doaj.org/toc/2219-8857

Access URL:https://doaj.org/article/3420c40ad08546f796a77bf54557ea0e

Academic Journal

Authors:Mikhail Choref

Source:Materialy po Arheologii i Istorii Antičnogo i Srednevekovogo Kryma, Vol 8, Pp 523-562 (2016)

File Description:electronic resource

Relation:https://zenodo.org/record/556180#.WPjsWKAvUbc; https://doaj.org/toc/2219-8857

Access URL:https://doaj.org/article/f50f0dee8a9d48b7a6e75db78aaec363

Academic Journal

Source:Materialy po Arheologii i Istorii Antičnogo i Srednevekovogo Kryma, Vol 8, Pp 579-591 (2016)

File Description:electronic resource

Relation:https://zenodo.org/record/556182#.WPju9aAvUbc; https://doaj.org/toc/2219-8857

Access URL:https://doaj.org/article/da0d00d8cfc546d0adf5e0c764b2b16b

Academic Journal

Authors:Basil Lourié

Source:Materialy po Arheologii i Istorii Antičnogo i Srednevekovogo Kryma, Vol 8, Pp 615-655 (2016)

File Description:electronic resource

Relation:https://zenodo.org/record/556185#.WPjuEKAvUbc; https://doaj.org/toc/2219-8857

Access URL:https://doaj.org/article/134e6627ffec4b03a694a4d2bf4de339

Academic Journal

Source:Materialy po Arheologii i Istorii Antičnogo i Srednevekovogo Kryma, Vol 8, Pp 592-597 (2016)

File Description:electronic resource

Relation:https://zenodo.org/record/556183#.WPjuqKAvUbc; https://doaj.org/toc/2219-8857

Access URL:https://doaj.org/article/8a8eebdc124841f7b58ef331274ac249

Academic Journal

Authors:S. P. Maiarchak

Source:Materialy po Arheologii i Istorii Antičnogo i Srednevekovogo Kryma, Vol 8, Pp 563-578 (2016)

File Description:electronic resource

Relation:https://zenodo.org/record/556153#.WPjvSaAvUbc; https://doaj.org/toc/2219-8857

Access URL:https://doaj.org/article/7d3d7282e3a2405182b7cf274be99b3e

Academic Journal

Authors:A. G. Emanov

Source:Materialy po Arheologii i Istorii Antičnogo i Srednevekovogo Kryma, Vol 8, Pp 659-665 (2016)

File Description:electronic resource

Relation:https://zenodo.org/record/556188#.WPjttaAvUbc; https://doaj.org/toc/2219-8857

Access URL:https://doaj.org/article/fe954babff744f608fa455d5ced40396

Academic Journal

Authors:N.A. Abramova

Source:Materialy po Arheologii i Istorii Antičnogo i Srednevekovogo Kryma, Vol 7, Pp 106-124 (2016)

File Description:electronic resource

Relation:http://cyberleninka.ru/article/n/issledovanie-peschernogo-goroda-eski-kermen-v-20-e-30-e-gody-xx-veka; https://doaj.org/toc/2219-8857

Access URL:https://doaj.org/article/054750163d6d4066ace927b3a53bdb8f

Academic Journal

Authors:Ya.G. Solodkin

Source:Materialy po Arheologii i Istorii Antičnogo i Srednevekovogo Kryma, Vol 7, Pp 230-236 (2016)

File Description:electronic resource

Relation:http://cyberleninka.ru/article/n/otrazhenie-peripetiy-voennogo-protivostoyaniya-i-diplomaticheskih-kontaktov-rossii-i-kryma-1570-h-1590-h-gg-v-tak-nazyvaemom-moskovskom; https://doaj.org/toc/2219-8857

Access URL:https://doaj.org/article/2162cd24ba3a479fb2b615bd185ecae4

Academic Journal

Source:Materialy po Arheologii i Istorii Antičnogo i Srednevekovogo Kryma, Vol 7, Pp 300-311 (2016)

File Description:electronic resource

Relation:http://cyberleninka.ru/article/n/coin-as-a-means-of-propaganda-according-to-georgian-numismatics; https://doaj.org/toc/2219-8857

Access URL:https://doaj.org/article/2a6a4d5bafd246e390ab081f90129f69

Academic Journal

Authors:Stefan Albrecht

Source:Materialy po Arheologii i Istorii Antičnogo i Srednevekovogo Kryma, Vol 7, Pp 197-203 (2016)

File Description:electronic resource

Relation:http://cyberleninka.ru/article/n/kem-byl-protopolit-zoil-hersonskiy; https://doaj.org/toc/2219-8857

Access URL:https://doaj.org/article/346e70b36f73408c835451ac46a8097f

Academic Journal

Source:Materialy po Arheologii i Istorii Antičnogo i Srednevekovogo Kryma, Vol 7, Pp 127-153 (2016)

File Description:electronic resource

Relation:http://cyberleninka.ru/article/n/o-kultovom-komplekse-zapadnoy-baziliki-v-srednevekovom-hersonese-hersone; https://doaj.org/toc/2219-8857

Access URL:https://doaj.org/article/41d0819a81094b4e9f9f7e3495e8b5ca

Academic Journal

Source:Materialy po Arheologii i Istorii Antičnogo i Srednevekovogo Kryma, Vol 7, Pp 71-86 (2016)

File Description:electronic resource

Relation:http://cyberleninka.ru/article/n/sluchaynye-nahodki-saltovo-mayatskoy-kultury-iz-okrestnostey-zapovednika-kamennye-mogily; https://doaj.org/toc/2219-8857

Access URL:https://doaj.org/article/80ae5f56212a49c88e4eab36b1ab296e

Academic Journal

Authors:E.A. Molev

Source:Materialy po Arheologii i Istorii Antičnogo i Srednevekovogo Kryma, Vol 7, Pp 193-196 (2016)

File Description:electronic resource

Relation:http://cyberleninka.ru/article/n/gerodot-o-vladeniyah-persov-za-kavkazom-herod-iii-97; https://doaj.org/toc/2219-8857

Access URL:https://doaj.org/article/944a234f318246fea8859914f71b112f

Academic Journal

Authors:A.A. Romensky

Source:Materialy po Arheologii i Istorii Antičnogo i Srednevekovogo Kryma, Vol 7, Pp 224-229 (2016)

File Description:electronic resource

Relation:http://cyberleninka.ru/article/n/posledniy-pir-knyazya-rostislava-politicheskiy-kontekst-otnosheniy-rusi-i-vizantii-na-tamani-i-v-tavrike-v-60-e-70-e-gg-xi-v; https://doaj.org/toc/2219-8857

Access URL:https://doaj.org/article/945d46fb694e41de98d5b85540dc412d

Academic Journal

Authors:N.P. Turova

Source:Materialy po Arheologii i Istorii Antičnogo i Srednevekovogo Kryma, Vol 7, Pp 154-183 (2016)

File Description:electronic resource

Relation:http://cyberleninka.ru/article/n/istoriya-izucheniya-hristianskih-drevnostey-yuzhnogo-berega-kryma; https://doaj.org/toc/2219-8857

Access URL:https://doaj.org/article/9b872a9d5e7c4ecab7d256c84603ad27

Academic Journal

Authors:D.A. Prokhorov

Source:Materialy po Arheologii i Istorii Antičnogo i Srednevekovogo Kryma, Vol 7, Pp 237-275 (2016)

File Description:electronic resource

Relation:http://cyberleninka.ru/article/n/istoriko-arhitekturnye-obekty-i-osobennosti-zastroyki-gorodov-krymskogo-poluostrova-v-kontekste-istorii-karaimov; https://doaj.org/toc/2219-8857

Access URL:https://doaj.org/article/bdeeb806af5f4d48abe50bcbbf295af8

Academic Journal

Source:Materialy po Arheologii i Istorii Antičnogo i Srednevekovogo Kryma, Vol 7, Pp 324-335 (2016)

File Description:electronic resource

Relation:http://cyberleninka.ru/article/n/koshelek-monet-krymskogo-hanstva-naydennyy-bliz-s-mezhvodnoe-chernomorskiy-rayon-krym; https://doaj.org/toc/2219-8857

Access URL:https://doaj.org/article/c3b506462b8544cdb578f95c6693eac9