Search ResultsSearch Results - (ISSN:2219-8857)

Showing 21 - 40 of 171 query time: 0.70s
Academic Journal

Authors:Yailenko V.P.

Source:Materialy po Arheologii i Istorii Antičnogo i Srednevekovogo Kryma, Iss 9, Pp 471-484 (2017)

File Description:electronic resource

Relation:https://cyberleninka.ru/article/n/o-publikatsii-nadpisey-s-gorodischa-artezian-v-vostochnom-krymu; https://doaj.org/toc/2219-8857

Access URL:https://doaj.org/article/da8d5aff329f47c19458cc0fff327cae

Academic Journal

Authors:Romensky A.A.

Source:Materialy po Arheologii i Istorii Antičnogo i Srednevekovogo Kryma, Iss 9, Pp 541-552 (2017)

File Description:electronic resource

Relation:https://cyberleninka.ru/article/n/nachalnaya-rus-bez-nachalnoy-letopisi-novyy-vitok-spora-o-ranney-istorii-vostochnoy-evropy-retsenziya-na-knigu-tolochko-a-p-2015-ocherki; https://doaj.org/toc/2219-8857

Access URL:https://doaj.org/article/dec7f3b91e734589ae67482c391e7de0

Academic Journal

Source:Materialy po Arheologii i Istorii Antičnogo i Srednevekovogo Kryma, Iss 9, Pp 484-533 (2017)

File Description:electronic resource

Relation:https://cyberleninka.ru/article/n/amfornye-kleyma-iz-nadlimanskogo-gorodischa; https://doaj.org/toc/2219-8857

Access URL:https://doaj.org/article/0dfdd654ed574c9eb4cf822faa5ee21f

Academic Journal

Authors:Ushakov S.V.

Source:Materialy po Arheologii i Istorii Antičnogo i Srednevekovogo Kryma, Iss 9, Pp 97-126 (2017)

File Description:electronic resource

Relation:https://cyberleninka.ru/article/n/kazarma-v-portovom-rayone-goroda-osnovnye-itogi-issledovaniya-vzglyad-iz-hersonesa; https://doaj.org/toc/2219-8857

Access URL:https://doaj.org/article/d72cdc838b044c6897cf519a8f66bab9

Academic Journal

File Description:electronic resource

Relation:http://maiask.ru; http://maiask.ru/redkollegiya/; http://maiask.ru/; http://maiask.ru/news-events/; http://maiask.ru/licenzirovanie/

Access URL:https://doaj.org/toc/2219-8857

Academic Journal

Authors:Yatsenko S.A.

Source:Materialy po Arheologii i Istorii Antičnogo i Srednevekovogo Kryma, Iss 9, Pp 537-538 (2017)

File Description:electronic resource

Relation:https://cyberleninka.ru/article/n/k-60-letiyu-izvestnogo-rossiyskogo-istorika-s-s-kazarova; https://doaj.org/toc/2219-8857

Access URL:https://doaj.org/article/82d3c22217df42558ba8b3784e5df044

Academic Journal

Source:Materialy po Arheologii i Istorii Antičnogo i Srednevekovogo Kryma, Vol Suppl. 2, Pp 1-74 (2016)

File Description:electronic resource

Relation:http://cyberleninka.ru/article/n/peschernyy-monastyr-u-yuzhnyh-vorot-chufut-kale; https://doaj.org/toc/2219-8857

Access URL:https://doaj.org/article/72843ad388d44a3aad9baf695d15ba81

Academic Journal

Source:Materialy po Arheologii i Istorii Antičnogo i Srednevekovogo Kryma, Vol 8, Pp 11-45 (2016)

File Description:electronic resource

Relation:https://zenodo.org/record/556154#.WPhLomddIdU; https://doaj.org/toc/2219-8857

Access URL:https://doaj.org/article/938d08647a8440c4a6d507743a77834c

Academic Journal

Authors:S. A. Yatsenko

Source:Materialy po Arheologii i Istorii Antičnogo i Srednevekovogo Kryma, Vol 8, Pp 46-75 (2016)

File Description:electronic resource

Relation:https://zenodo.org/record/556155#.WPhNs2ddIdU; https://doaj.org/toc/2219-8857

Access URL:https://doaj.org/article/2c1d368ff2f6499b8b837381d9660658

Academic Journal

Source:Materialy po Arheologii i Istorii Antičnogo i Srednevekovogo Kryma, Vol 8, Pp 393-407 (2016)

File Description:electronic resource

Relation:https://zenodo.org/record/556174#.WPjqBKAvUbc; https://doaj.org/toc/2219-8857

Access URL:https://doaj.org/article/3e670886d4ff48b6be0e8f3c6690cc5b

Academic Journal

Authors:N. P. Pokhilko

Source:Materialy po Arheologii i Istorii Antičnogo i Srednevekovogo Kryma, Vol 8, Pp 408-454 (2016)

File Description:electronic resource

Relation:https://zenodo.org/record/556176#.WPjqZ6AvUbc; https://doaj.org/toc/2219-8857

Access URL:https://doaj.org/article/372dc4f436904513993084093fe30f2a

Academic Journal

Authors:N. P. Turova

Source:Materialy po Arheologii i Istorii Antičnogo i Srednevekovogo Kryma, Vol 8, Pp 286-332 (2016)

File Description:electronic resource

Relation:https://zenodo.org/record/556167#.WPjneqAvUbd; https://doaj.org/toc/2219-8857

Access URL:https://doaj.org/article/f0153de9413141cf978a0696e79b7f23

Academic Journal

Authors:M. V. Fomin

Source:Materialy po Arheologii i Istorii Antičnogo i Srednevekovogo Kryma, Vol 8, Pp 263-285 (2016)

File Description:electronic resource

Relation:https://zenodo.org/record/556166#.WPjm3KAvUbc; https://doaj.org/toc/2219-8857

Access URL:https://doaj.org/article/e3804172840441f3940dcfdb92cb3653

Academic Journal

Source:Materialy po Arheologii i Istorii Antičnogo i Srednevekovogo Kryma, Vol 8, Pp 335-345 (2016)

File Description:electronic resource

Relation:https://zenodo.org/record/556169#.WPjnp6AvUbc; https://doaj.org/toc/2219-8857

Access URL:https://doaj.org/article/f4d8572374804f0d9475ea7f7d04bad7

Academic Journal

Authors:E. A. Molev

Source:Materialy po Arheologii i Istorii Antičnogo i Srednevekovogo Kryma, Vol 8, Pp 346-356 (2016)

File Description:electronic resource

Relation:https://zenodo.org/record/556170#.WPjoAqAvUbc; https://doaj.org/toc/2219-8857

Access URL:https://doaj.org/article/4d122da1728e43109aa640c91864054b

Academic Journal

Authors:E. M. Usmanov

Source:Materialy po Arheologii i Istorii Antičnogo i Srednevekovogo Kryma, Vol 8, Pp 455-474 (2016)

File Description:electronic resource

Relation:https://zenodo.org/record/556177#.WPjrH6AvUbc; https://doaj.org/toc/2219-8857

Access URL:https://doaj.org/article/a834e123a6ca4d6181304de8b913a2e2