Search ResultsSearch Results - «пещерные города»

Showing 1 - 4 of 4 for search: '«пещерные города»', query time: 0.49s
Academic Journal

Source:Materialy po Arheologii i Istorii Antičnogo i Srednevekovogo Kryma, Vol Suppl. 2, Pp 1-74 (2016)

File Description:electronic resource

Relation:http://cyberleninka.ru/article/n/peschernyy-monastyr-u-yuzhnyh-vorot-chufut-kale; https://doaj.org/toc/2219-8857

Access URL:https://doaj.org/article/72843ad388d44a3aad9baf695d15ba81

Academic Journal

Authors:N.A. Abramova

Source:Materialy po Arheologii i Istorii Antičnogo i Srednevekovogo Kryma, Vol 7, Pp 106-124 (2016)

File Description:electronic resource

Relation:http://cyberleninka.ru/article/n/issledovanie-peschernogo-goroda-eski-kermen-v-20-e-30-e-gody-xx-veka; https://doaj.org/toc/2219-8857

Access URL:https://doaj.org/article/054750163d6d4066ace927b3a53bdb8f

Academic Journal

Authors:E.V. Nedelkin

Source:Materialy po Arheologii i Istorii Antičnogo i Srednevekovogo Kryma, Vol 7, Pp 184-190 (2016)

File Description:electronic resource

Relation:http://cyberleninka.ru/article/n/peschernyy-monastyr-shuldan-v-nachale-xxi-v; https://doaj.org/toc/2219-8857

Access URL:https://doaj.org/article/d30b5455776945abbffd689cd7400689

Academic Journal

Source:Materialy po Arheologii i Istorii Antičnogo i Srednevekovogo Kryma, Vol 6, Pp 417-455 (2014)

File Description:electronic resource

Relation:http://cyberleninka.ru/article/n/iz-arheologicheskogo-naslediya-e-v-veymarna-ritualnyy-kompleks-na-zapadnoy-okraine-eski-kermena; https://doaj.org/toc/2219-8857

Access URL:https://doaj.org/article/b81dee7c87e94069847a4c631354625c