Search ResultsSearch Results - Cherson

Showing 1 - 20 of 28 for search: 'Cherson', query time: 0.70s
Academic Journal

Authors:Vus O.V.

Source:Materialy po Arheologii i Istorii Antičnogo i Srednevekovogo Kryma, Iss 9, Pp 203-247 (2017)

File Description:electronic resource

Relation:https://cyberleninka.ru/article/n/oboronitelnye-sooruzheniya-rannevizantiyskogo-hersona-rekonstruktsiya-i-razvitie-gorodskoy-fortifikatsii-v-iv-vi-vv; https://doaj.org/toc/2219-8857

Access URL:https://doaj.org/article/2dc707ca4e12436a97b396f2b13c9890

Academic Journal

Authors:Sorochan S.B.

Source:Materialy po Arheologii i Istorii Antičnogo i Srednevekovogo Kryma, Iss 9, Pp 297-310 (2017)

File Description:electronic resource

Relation:https://cyberleninka.ru/article/n/o-peschere-parfenon-v-hersonese; https://doaj.org/toc/2219-8857

Access URL:https://doaj.org/article/02122d9ec3fc4cc4a44269907e93788a

Academic Journal

Source:Vestnik Volgogradskogo Gosudarstvennogo Universiteta. Seriâ 4. Istoriâ, Regionovedenie, Meždunarodnye Otnošeniâ, Vol 22, Iss 5, Pp 38-45 (2017)

File Description:electronic resource

Relation:http://hfrir.jvolsu.com/index.php/en/component/attachments/download/1479; https://doaj.org/toc/1998-9938; https://doaj.org/toc/2312-8704

Access URL:https://doaj.org/article/c6f42f16e6d5477e88d93bfe94e677ee

Academic Journal

Source:Vestnik Volgogradskogo Gosudarstvennogo Universiteta. Seriâ 4. Istoriâ, Regionovedenie, Meždunarodnye Otnošeniâ, Vol 22, Iss 5, Pp 46-55 (2017)

File Description:electronic resource

Relation:http://hfrir.jvolsu.com/index.php/en/component/attachments/download/1480; https://doaj.org/toc/1998-9938; https://doaj.org/toc/2312-8704

Access URL:https://doaj.org/article/3a209f8ae51a4b17af887645aa7d4cf7

Academic Journal

Source:Vestnik Volgogradskogo Gosudarstvennogo Universiteta. Seriâ 4. Istoriâ, Regionovedenie, Meždunarodnye Otnošeniâ, Vol 22, Iss 5, Pp 75-85 (2017)

File Description:electronic resource

Relation:http://hfrir.jvolsu.com/index.php/en/component/attachments/download/1482; https://doaj.org/toc/1998-9938; https://doaj.org/toc/2312-8704

Access URL:https://doaj.org/article/9279784b47224eb3824ca058520d432b

Academic Journal

Source:Vestnik Volgogradskogo Gosudarstvennogo Universiteta. Seriâ 4. Istoriâ, Regionovedenie, Meždunarodnye Otnošeniâ, Vol 22, Iss 5, Pp 100-111 (2017)

File Description:electronic resource

Relation:http://hfrir.jvolsu.com/index.php/en/component/attachments/download/1484; https://doaj.org/toc/1998-9938; https://doaj.org/toc/2312-8704

Access URL:https://doaj.org/article/1a4fee4c285a43c688873e8dc894befe

Academic Journal

Authors:M. V. Fomin

Source:Materialy po Arheologii i Istorii Antičnogo i Srednevekovogo Kryma, Vol 8, Pp 263-285 (2016)

File Description:electronic resource

Relation:https://zenodo.org/record/556166#.WPjm3KAvUbc; https://doaj.org/toc/2219-8857

Access URL:https://doaj.org/article/e3804172840441f3940dcfdb92cb3653

Academic Journal

Authors:V. V. Khapaev

Source:Materialy po Arheologii i Istorii Antičnogo i Srednevekovogo Kryma, Vol 8, Pp 699-715 (2016)

File Description:electronic resource

Relation:https://zenodo.org/record/556192#.WPjsrqAvUbc; https://doaj.org/toc/2219-8857

Access URL:https://doaj.org/article/df1bad74375448c3b3b58889bca228eb

Academic Journal

Authors:A. G. Emanov

Source:Materialy po Arheologii i Istorii Antičnogo i Srednevekovogo Kryma, Vol 8, Pp 659-665 (2016)

File Description:electronic resource

Relation:https://zenodo.org/record/556188#.WPjttaAvUbc; https://doaj.org/toc/2219-8857

Access URL:https://doaj.org/article/fe954babff744f608fa455d5ced40396

Academic Journal

Source:Vestnik Volgogradskogo Gosudarstvennogo Universiteta. Seriâ 4. Istoriâ, Regionovedenie, Meždunarodnye Otnošeniâ, Vol 21, Iss 5, Pp 6-18 (2016)

File Description:electronic resource

Relation:http://hfrir.jvolsu.com/index.php/en/component/attachments/download/1261; https://doaj.org/toc/1998-9938; https://doaj.org/toc/2312-8704

Access URL:https://doaj.org/article/1b4693e033c54300a888ff329dd2dd3d

Academic Journal

Authors:N.P. Pokhilko

Source:Materialy po Arheologii i Istorii Antičnogo i Srednevekovogo Kryma, Vol 7, Pp 204-213 (2016)

File Description:electronic resource

Relation:http://cyberleninka.ru/article/n/letopisnaya-statya-1044-g-i-chudo-voskresheniya-cherez-kreschenie-v-zhitiyah-hersonskih-svyatyh-episkopov; https://doaj.org/toc/2219-8857

Access URL:https://doaj.org/article/d6fc5b999da04b1d88e8552bf5781715

Academic Journal

Authors:Stefan Albrecht

Source:Materialy po Arheologii i Istorii Antičnogo i Srednevekovogo Kryma, Vol 7, Pp 197-203 (2016)

File Description:electronic resource

Relation:http://cyberleninka.ru/article/n/kem-byl-protopolit-zoil-hersonskiy; https://doaj.org/toc/2219-8857

Access URL:https://doaj.org/article/346e70b36f73408c835451ac46a8097f

Academic Journal

Source:Materialy po Arheologii i Istorii Antičnogo i Srednevekovogo Kryma, Vol 7, Pp 127-153 (2016)

File Description:electronic resource

Relation:http://cyberleninka.ru/article/n/o-kultovom-komplekse-zapadnoy-baziliki-v-srednevekovom-hersonese-hersone; https://doaj.org/toc/2219-8857

Access URL:https://doaj.org/article/41d0819a81094b4e9f9f7e3495e8b5ca

Academic Journal

Authors:A.A. Romensky

Source:Materialy po Arheologii i Istorii Antičnogo i Srednevekovogo Kryma, Vol 7, Pp 224-229 (2016)

File Description:electronic resource

Relation:http://cyberleninka.ru/article/n/posledniy-pir-knyazya-rostislava-politicheskiy-kontekst-otnosheniy-rusi-i-vizantii-na-tamani-i-v-tavrike-v-60-e-70-e-gg-xi-v; https://doaj.org/toc/2219-8857

Access URL:https://doaj.org/article/945d46fb694e41de98d5b85540dc412d

Academic Journal

Authors:V.V. Khapaev

Source:Materialy po Arheologii i Istorii Antičnogo i Srednevekovogo Kryma, Vol 7, Pp 312-323 (2016)

File Description:electronic resource

Relation:http://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-o-vremeni-prekrascheniya-emissii-hersono-vizantiyskih-monet-s-monogrammami-imeni-vasiliy-i-titula-despot; https://doaj.org/toc/2219-8857

Access URL:https://doaj.org/article/f5bf0dd0c2064001afc7d24b8d1b4ba2

Academic Journal

Source:Materialy po Arheologii i Istorii Antičnogo i Srednevekovogo Kryma, Vol 6, Pp 174-177 (2014)

File Description:electronic resource

Relation:http://cyberleninka.ru/article/n/novye-srednevekovye-nadpisi-iz-kermenchika; https://doaj.org/toc/2219-8857

Access URL:https://doaj.org/article/adbacfd3fca340698f668b2bf02631b5

Academic Journal

Source:Materialy po Arheologii i Istorii Antičnogo i Srednevekovogo Kryma, Vol 6, Pp 183-188 (2014)

File Description:electronic resource

Relation:http://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-o-rimsko-bosporskoy-voyne-v-sochinenii-ob-upravlenii-imperiey-konstantina-bagryanorodnogo; https://doaj.org/toc/2219-8857

Access URL:https://doaj.org/article/f7813ac09b084f6a89b32597bcb62090

Academic Journal

Authors:Seibt Werner

Source:Zbornik Radova Vizantološkog Instituta, Vol 2013, Iss 50-1, Pp 187-194 (2013)

File Description:electronic resource

Relation:https://doaj.org/toc/0584-9888; https://doaj.org/toc/2406-0917

Access URL:https://doaj.org/article/bc8b7c7a62db4f43bd70308636a658d6