Search ResultsSearch Results - DIELECTRICS

Showing 1 - 20 of 1,119,113 for search: 'DIELECTRICS', query time: 0.94s
Academic Journal

Authors:Xinping Hu1, Yang Zhou1, Jie Liu1, Baojin Chu1, chubj@ustc.edu.cn

Source:Journal of Applied Physics; 2018, Vol. 123 Issue 15, p1-7, 7p

Academic Journal

Authors:Khassaf, H.1, Patel, T.2, Hebert, R. J.2, Alpay, S. P.2,3, pamir.alpay@uconn.edu

Source:Journal of Applied Physics; 2018, Vol. 123 Issue 2, p1-8, 8p

Academic Journal

Authors:Huasong Liu1,2, Shida Li1, Xiao Yang1, Dandan Liu1, Yiqin Ji1,2, ji_yiqin@yahoo.com, Feng Zhang1, Deying Chen2

Source:Journal of Applied Physics; 12/14/2017, Vol. 122 Issue 22, p1-6, 6p

Academic Journal

Authors:Chanyeop Park1, chanyeop.park@gatech.edu, Pamidi, Sastry2, Graber, Lukas1

Source:Journal of Applied Physics; 10/21/2017, Vol. 122 Issue 15, p153301-1-153301-10, 10p, 3 Charts, 16 Graphs

Academic Journal

Authors:Nan Zhang1,2, Xin Wang1,2, xinwang@uestc.edu.cn, Tao Liu2, Jianliang Xie1,2, Longjiang Deng1,2

Source:Journal of Applied Physics; 2017, Vol. 122 Issue 10, p1-8, 8p, 1 Black and White Photograph, 3 Diagrams, 2 Charts, 7 Graphs

Academic Journal

Authors:Shin-Rou LEE1, shinroul006@gmail.com, Eng-Hock LIM1, limeh@utar.edu.my, Fook-Loong LO1, lofl@utar.edu.my, Kia-Hock TAN2, tankh@utar.edu.my

Source:Radioengineering; Dec2017, Vol. 26 Issue 4, p984-991, 8p

Academic Journal

Source:European Physical Journal - Applied Physics; 2017, Vol. 80 Issue 1, p1-5, 5p

Academic Journal

Source:Advances in Materials Science & Engineering; 7/17/2017, p1-10, 10p

Academic Journal

Source:Journal of Applied Physics; 2017, Vol. 121 Issue 14, p1-5, 5p, 2 Diagrams, 3 Graphs

Academic Journal

Authors:Allabouche, K.1,2,3, Kaoutar.ALLABOUCHE@unice.fr, Ferrero, F.1, Lizzi, L.1, Ribero, J-M.1, Jorio, M.2, El Idrissi, N. El Amrani3

Source:International Journal of Microwave & Optical Technology; Jul2017, Vol. 12 Issue 4, following p298-298, 10p

Academic Journal

Source:Materials Science Forum; 2017, Vol. 898, p2101-2106, 6p, 4 Graphs

Academic Journal

Source:Journal of Materials Science; Mar2018, Vol. 53 Issue 6, p4645-4654, 10p, 2 Graphs

Academic Journal

Authors:Ayoob, Raed1, ra1e10@ecs.soton.ac.uk, Alhabill, Fuad1, fna1g13@ecs.soton.ac.uk, Andritsch, Thomas1, Thomas.andritsch@soton.ac.uk, Vaughan, Alun1, asv@ecs.soton.ac.uk

Source:Journal of Materials Science; Mar2018, Vol. 53 Issue 5, p3427-3442, 16p, 1 Black and White Photograph, 3 Charts, 3 Graphs

Academic Journal

Authors:Samad, Rubiya1, Rather, Mehraj ud Din1, Asokan, K.2, Want, Basharat1, basharatwant@gmail.com

Source:Journal of Materials Science: Materials in Electronics; Mar2018, Vol. 29 Issue 5, p4226-4237, 12p

Academic Journal

Authors:Yueqiu, Gong1, yqgong@xtu.edu.cn, Hongyi, Chen1, Shuhong, Xie1, Xujun, Li2

Source:Journal of Electronic Materials; Mar2018, Vol. 47 Issue 3, p1792-1797, 6p, 1 Black and White Photograph, 5 Graphs

Academic Journal

Authors:Qu, Sheng, Zhang, Jihua, jhzhang@uestc.edu.cn, Wu, Kaituo, Wang, Lei, Chen, Hongwei

Source:Journal of Electronic Materials; Mar2018, Vol. 47 Issue 3, p1944-1951, 8p, 1 Black and White Photograph, 2 Charts, 6 Graphs

Academic Journal

Authors:Meng, Liufang1, Yuan, Changlai1,2, yclai-2002@163.com, Wang, Zixing1, Feng, Qin1,2, Xu, Jiwen1,2, Zhou, Changrong1,2, Chen, Guohua1,2

Source:Journal of Materials Science: Materials in Electronics; Feb2018, Vol. 29 Issue 4, p2668-2675, 8p

Academic Journal

Authors:Gupta, Shubha1, Kshirsagar, Poonam1, Mukherjee, Biswajeet1, biswajeet.26@gmail.com

Source:Electromagnetics; 2018, Vol. 38 Issue 2, p103-112, 10p, 1 Color Photograph, 3 Diagrams, 3 Charts, 7 Graphs