Search ResultsSearch Results - DIELECTRICS

Showing 1 - 20 of 1,135,181 for search: 'DIELECTRICS', query time: 1.02s
Academic Journal

Source:Journal of Applied Physics; 2018, Vol. 123 Issue 21, pN.PAG-N.PAG, 10p, 5 Color Photographs, 1 Black and White Photograph, 1 Chart, 5 Graphs

Academic Journal

Authors:Xinping Hu1, Yang Zhou1, Jie Liu1, Baojin Chu1, chubj@ustc.edu.cn

Source:Journal of Applied Physics; 2018, Vol. 123 Issue 15, p1-7, 7p

Academic Journal

Authors:Yan Chen1, chenyan@buaa.edu.cn, Qiqi Yan1, yanqif110@163.com, Yimin Cui1, cuiym@buaa.edu.cn

Source:Materials Science Forum; 2018, Vol. 921, p78-84, 7p

Academic Journal

Authors:Khassaf, H.1, Patel, T.2, Hebert, R. J.2, Alpay, S. P.2,3, pamir.alpay@uconn.edu

Source:Journal of Applied Physics; 2018, Vol. 123 Issue 2, p1-N.PAG, 8p

Academic Journal

Authors:Huasong Liu1,2, Shida Li1, Xiao Yang1, Dandan Liu1, Yiqin Ji1,2, ji_yiqin@yahoo.com, Feng Zhang1, Deying Chen2

Source:Journal of Applied Physics; 12/14/2017, Vol. 122 Issue 22, p1-6, 6p

Academic Journal

Authors:Chanyeop Park1, chanyeop.park@gatech.edu, Pamidi, Sastry2, Graber, Lukas1

Source:Journal of Applied Physics; 10/21/2017, Vol. 122 Issue 15, p153301-1-153301-10, 10p, 3 Charts, 16 Graphs

Academic Journal

Authors:Nan Zhang1,2, Xin Wang1,2, xinwang@uestc.edu.cn, Tao Liu2, Jianliang Xie1,2, Longjiang Deng1,2

Source:Journal of Applied Physics; 2017, Vol. 122 Issue 10, p1-8, 8p, 1 Black and White Photograph, 3 Diagrams, 2 Charts, 7 Graphs

Academic Journal

Authors:Shin-Rou LEE1, shinroul006@gmail.com, Eng-Hock LIM1, limeh@utar.edu.my, Fook-Loong LO1, lofl@utar.edu.my, Kia-Hock TAN2, tankh@utar.edu.my

Source:Radioengineering; Dec2017, Vol. 26 Issue 4, p984-991, 8p

Academic Journal

Source:European Physical Journal - Applied Physics; 2017, Vol. 80 Issue 1, p1-5, 5p

Academic Journal

Source:Advances in Materials Science & Engineering; 7/17/2017, p1-10, 10p

Academic Journal

Source:Journal of Applied Physics; 2017, Vol. 121 Issue 14, p1-5, 5p, 2 Diagrams, 3 Graphs

Academic Journal

Authors:Lu, Yao1, Wu, Qiang1,2, wuqiang@nankai.edu.cn, Zhang, Qi1, Wang, Ride1, Zhao, Wenjuan1, Zhang, Deng1, Pan, Chongpei1, pancp@nankai.edu.cn, Qi, Jiwei1,2, Xu, Jingjun1,2

Source:Journal of Applied Physics; 2018, Vol. 123 Issue 22, pN.PAG-N.PAG, 5p, 2 Diagrams, 4 Graphs

Academic Journal

Authors:Allabouche, K.1,2,3, Kaoutar.ALLABOUCHE@unice.fr, Ferrero, F.1, Lizzi, L.1, Ribero, J-M.1, Jorio, M.2, El Idrissi, N. El Amrani3

Source:International Journal of Microwave & Optical Technology; Jul2017, Vol. 12 Issue 4, following p298-298, 10p

Academic Journal

Source:Journal of Materials Science; Jun2018, Vol. 53 Issue 12, p9149-9159, 11p, 1 Chart, 8 Graphs

Academic Journal

Authors:Mebarki, Fouzia1, fouzia.mebarki.1@ens.etsmtl.ca, David, Eric1, eric.david@etsmtl.ca

Source:Polymer Engineering & Science; May2018, Vol. 58 Issue 5, p701-712, 12p

Academic Journal

Source:Journal of Materials Science: Materials in Electronics; May2018, Vol. 29 Issue 9, p7876-7884, 9p

Academic Journal

Source:Journal of Materials Science: Materials in Electronics; May2018, Vol. 29 Issue 9, p7842-7850, 9p

Academic Journal

Source:Journal of Materials Science: Materials in Electronics; May2018, Vol. 29 Issue 9, p7090-7098, 9p

Academic Journal

Source:Applied Physics Letters; 4/30/2018, Vol. 112 Issue 18, pN.PAG-N.PAG, 5p, 3 Graphs