Search ResultsSearch Results - DIELECTRICS

Showing 1 - 20 of 1,102,712 for search: 'DIELECTRICS', query time: 0.83s
Academic Journal

Authors:Khassaf, H.1, Patel, T.2, Hebert, R. J.2, Alpay, S. P.2,3, pamir.alpay@uconn.edu

Source:Journal of Applied Physics; 2018, Vol. 123 Issue 2, p1-8, 8p

Academic Journal

Authors:Huasong Liu1,2, Shida Li1, Xiao Yang1, Dandan Liu1, Yiqin Ji1,2, ji_yiqin@yahoo.com, Feng Zhang1, Deying Chen2

Source:Journal of Applied Physics; 12/14/2017, Vol. 122 Issue 22, p1-6, 6p

Academic Journal

Authors:Shin-Rou LEE1, shinroul006@gmail.com, Eng-Hock LIM1, limeh@utar.edu.my, Fook-Loong LO1, lofl@utar.edu.my, Kia-Hock TAN2, tankh@utar.edu.my

Source:Radioengineering; Dec2017, Vol. 26 Issue 4, p984-991, 8p

Academic Journal

Authors:Chanyeop Park1, chanyeop.park@gatech.edu, Pamidi, Sastry2, Graber, Lukas1

Source:Journal of Applied Physics; 10/21/2017, Vol. 122 Issue 15, p153301-1-153301-10, 10p, 3 Charts, 16 Graphs

Academic Journal

Authors:Nan Zhang1,2, Xin Wang1,2, xinwang@uestc.edu.cn, Tao Liu2, Jianliang Xie1,2, Longjiang Deng1,2

Source:Journal of Applied Physics; 2017, Vol. 122 Issue 10, p1-8, 8p, 1 Black and White Photograph, 3 Diagrams, 2 Charts, 7 Graphs

Academic Journal

Source:European Physical Journal - Applied Physics; 2017, Vol. 80 Issue 1, p1-5, 5p

Academic Journal

Source:Advances in Materials Science & Engineering; 7/17/2017, p1-10, 10p

Academic Journal

Source:Journal of Applied Physics; 2017, Vol. 121 Issue 14, p1-5, 5p, 2 Diagrams, 3 Graphs

Academic Journal

Authors:Allabouche, K.1,2,3, Kaoutar.ALLABOUCHE@unice.fr, Ferrero, F.1, Lizzi, L.1, Ribero, J-M.1, Jorio, M.2, El Idrissi, N. El Amrani3

Source:International Journal of Microwave & Optical Technology; Jul2017, Vol. 12 Issue 4, following p298-298, 10p

Academic Journal

Authors:Zheng-Bin Wang1,2, wangzb@njupt.edu.cn, Hao-Fang Wang1, Zhi-Hang Wu1, Lei Sun3, Ye-Rong Zhang1

Source:IET Microwaves, Antennas & Propagation; 2017, Vol. 11 Issue 15, p2124-2128, 5p

Academic Journal

Authors:Hajian, Hodjat1, hodjat.hajian@bilkent.edu.tr, Caglayan, Humeyra1, Ozbay, Ekmel1,2,3

Source:Journal of Applied Physics; 2017, Vol. 121 Issue 3, p1-8, 8p, 1 Diagram, 7 Graphs

Academic Journal

Source:Materials Science Forum; 2017, Vol. 898, p2101-2106, 6p, 4 Graphs

Academic Journal

Authors:Meng, Liufang1, Yuan, Changlai1,2, yclai-2002@163.com, Wang, Zixing1, Feng, Qin1,2, Xu, Jiwen1,2, Zhou, Changrong1,2, Chen, Guohua1,2

Source:Journal of Materials Science: Materials in Electronics; Feb2018, Vol. 29 Issue 4, p2668-2675, 8p

Academic Journal

Source:Journal of the American Ceramic Society; Jan2018, Vol. 101 Issue 1, p244-251, 8p

Academic Journal

Authors:Zhang, Chen1, czhang1981@hotmail.com, Ling, Zhixin1, Chen, Fangxu1, Jian, Gang1, Li, Yuanliang2

Source:Journal of Materials Science: Materials in Electronics; Jan2018, Vol. 29 Issue 1, p331-335, 5p

Academic Journal

Authors:Zhou, Xiaohua1, 18200276832@163.com, Xue, Lanxin1, Sun, Huaibao1, Yang, Hongyu1, Zhang, Shuren1

Source:Journal of Materials Science: Materials in Electronics; Jan2018, Vol. 29 Issue 1, p643-649, 7p