Search ResultsSearch Results - DIPOLE moments

Showing 1 - 20 of 51,383 for search: 'DIPOLE moments', query time: 0.93s
Academic Journal

Authors:ALI, Anwar1, anwar.safi@nu.edu.pk, MUKHTAR, Zeeshan1, ULLAH, Khalil1, REYNERI, Leonardo2

Source:Turkish Journal of Electrical Engineering & Computer Sciences; 2018, Vol. 26 Issue 2, p1027-1040, 14p

Academic Journal

Authors:Qu, Yunpeng1,2, Li, Yuyan3, Xu, Ciqun1,2, Fan, Guohua1,2, Xie, Peitao1,2, Wang, Zhongyang1,2, Liu, Yao1, liuyao@sdu.edu.cn, Wu, Yulin1, Fan, Runhua4

Source:Journal of Materials Science: Materials in Electronics; Apr2018, Vol. 29 Issue 7, p5853-5861, 9p

Academic Journal

Authors:Cassier, Maxence1, cassier@math.utah.edu, Guevara Vasquez, Fernando1, fguevara@math.utah.edu

Source:SIAM Journal on Imaging Sciences; 2017, Vol. 10 Issue 3, p1381-1415, 35p

Academic Journal

Source:Journal of Applied Physics; 2017, Vol. 122 Issue 10, p1-7, 7p, 3 Diagrams, 1 Chart, 3 Graphs

Academic Journal

Authors:Song Han1,2, Gupta, Manoj1,2, Longqing Cong1,2, Srivastava, Yogesh Kumar1,2, Singh, Ranjan1,2, ranjans@ntu.edu.sg

Source:Journal of Applied Physics; 2017, Vol. 122 Issue 11, p113105-1-113105-8, 8p, 1 Color Photograph, 6 Graphs

Academic Journal

Source:International Journal of Antennas & Propagation; 3/22/2017, p1-13, 13p

Academic Journal

Source:Journal of Applied Physics; 2017, Vol. 122 Issue 1, p1-6, 6p, 3 Black and White Photographs, 5 Graphs

Academic Journal

Authors:Changyou Li1, chyli@mail.neu.edu.cn, Shuangfeng Li1, ghj4856229@163.com, Fei Duan2, neufei@163.com, Yuewu Wang3, yuewu_wang@smtcl.com, Yimin Zhang1, ymzhang@mail.neu.edu.cn, David He1, davidhe@uic.edu, Zhenyuan Li1, sddz.lzy@163.com, Wei Wang1, viewii@sina.com

Source:Metals (2075-4701); Aug2017, Vol. 7 Issue 8, p1-13, 13p

Academic Journal

Authors:Yidong Xu1, xuyidong@hrbeu.edu.cn, Wei Xue1, xuewei@hrbeu.edu.cn, Yingsong Li1,2, liyingsong@ieee.org, Lili Guo1, guolili@hrbeu.edu.cn, Wenjing Shang1, shangwenjing@hrbeu.edu.cn

Source:Applied Sciences (2076-3417); Aug2017, Vol. 7 Issue 8, p1-15, 15p

Academic Journal

Authors:Garbacz, Piotr

Source:Journal of Chemical Physics; 1/20/2018, Vol. 148 Issue 3, p1-9, 9p, 2 Diagrams, 3 Charts, 1 Graph

Academic Journal

Authors:Wenxing Li1, Yuanyuan Li1, lyy008@hotmail.com

Source:Progress in Electromagnetics Research M; 2017, Vol. 57, p119-128, 10p

Academic Journal

Authors:Yan-Fei Gong1, yuxin880323@126.com, Jian-Hong Hao1, Lu-Hang Jiang1, Jie-Qing Fan1

Source:Progress in Electromagnetics Research B; 2017, Vol. 74, p123-139, 17p

Academic Journal

Source:IEEE Transactions on Applied Superconductivity; Apr2018, Vol. 28 Issue 3, p1-5, 5p

Academic Journal

Source:IEEE Transactions on Applied Superconductivity; Apr2018, Vol. 28 Issue 3, p1-5, 5p

Academic Journal

Source:IEEE Transactions on Applied Superconductivity; Apr2018, Vol. 28 Issue 3, p1-5, 5p

Academic Journal

Authors:El-Maaref, A.A.1, ahmed.maaref@azhar.edu.eg, Shaaban, K.H.S.1, Abdelawwad, M.1,2, Saddeek, Yasser B.1

Source:Optical Materials; Oct2017, Vol. 72, p169-176, 8p

Academic Journal

Authors:Guo, Fei1, gfei2008@163.com, Wu, Yaping1, ypwu@xmu.edu.cn, Wu, Zhiming1, zmwu@xmu.edu.cn, Ke, Congming1, 569789135@qq.com, Zhou, Changjie2, zhoucj@jmu.edu.cn, Chen, Ting1, ting.chen@xmu.edu.cn, Li, Heng1, liheng3000@xmu.edu.cn, Zhang, Chunmiao1, zhangcm000@sina.com, Fu, Mingming1, 1175100367@qq.com, Kang, Junyong1, jykang@xmu.edu.cn

Source:Nanoscale Research Letters; 6/14/2017, Vol. 12 Issue 1, p1-6, 6p