Search ResultsSearch Results - ELECTRONS

Showing 1 - 20 of 2,003,795 for search: 'ELECTRONS', query time: 0.91s
Academic Journal

Source:Journal of Applied Physics; 11/21/2017, Vol. 122 Issue 19, p1-10, 10p, 2 Color Photographs, 3 Diagrams, 2 Charts, 3 Graphs

Academic Journal

Authors:Tang, Zhiwei1, Jiang, Jinglin1, Liu, Shaohong1, Chen, Luyi1, Liu, Ruliang1, Zheng, Bingna1, Fu, Ruowen1, cesfrw@mail.sysu.edu.cn, Wu, Dingcai1, wudc@mail.sysu.edu.cn

Source:Nanoscale Research Letters; 12/12/2017, Vol. 12 Issue 1, p1-9, 9p

Academic Journal

Source:Journal of Applied Physics; 2017, Vol. 122 Issue 12, p124503-1-124503-6, 6p, 1 Color Photograph, 1 Black and White Photograph, 3 Graphs

Academic Journal

Authors:Paolucci, Federico1, federico.paolucci@nano.cnr.it, Timossi, Giuliano1, Solinas, Paolo2, Giazotto, Francesco1, francesco.giazotto@sns.it

Source:Journal of Applied Physics; 2017, Vol. 121 Issue 24, p1-5, 5p

Periodical

Authors:Cartwright, Jon

Source:New Scientist; 11/25/2017, Vol. 236 Issue 3153, p32-35, 4p, 4 Color Photographs

Academic Journal

Authors:Ming Ye1,2, Dan Wang1, Yongning He1, yongning@mail.xjtu.edu.cn

Source:Journal of Applied Physics; 2017, Vol. 121 Issue 12, p1-10, 10p, 6 Diagrams, 13 Graphs

Academic Journal

Authors:Inada, Y.1, inada@hvg.t.u-tokyo.ac.jp, Matsuoka, S.1, Kumada, A.1, Ikeda, H.1, Hidaka, K.1

Source:Journal of Applied Physics; 2017, Vol. 121 Issue 10, p1-16, 16p, 4 Diagrams, 1 Chart, 22 Graphs

Academic Journal

Authors:Fangchao Dang1, Xiaoping Zhang1, zhangxiaoping@nudt.edu.cn, Huihuang Zhong1, Jun Zhang1, Jinchuan Ju1

Source:Journal of Applied Physics; 2017, Vol. 121 Issue 8, p1-7, 7p, 4 Diagrams, 6 Graphs

Academic Journal

Authors:Lian Xiang1, xianglian93@163.com, Sang-Shik Park1, parkss@knu.ac.kr

Source:Key Engineering Materials; 2017, Vol. 737, p143-149, 7p

Periodical

Authors:Mitchell, James

Source:New Scientist; 8/19/2017, Vol. 235 Issue 3139, p38-41, 4p, 7 Color Photographs

Academic Journal

Authors:Qing Hao1, qinghao@email.arizona.edu, Hongbo Zhao1, Vue Xiao1, Dongchao Xu1

Source:Journal of Applied Physics; 2018, Vol. 123 Issue 1, p1-7, 7p

Academic Journal

Authors:Sharona, H.1,2, Loukya, B.1,2, Bhat, U.1,2, Sahu, R.1,2, Vishal, B.1,2, Silwal, P.3, Gupta, A.4, Datta, R.1,2, ranjan@jncasr.ac.in

Source:Journal of Applied Physics; 2017, Vol. 122 Issue 22, p1-8, 8p

Academic Journal

Authors:Baum, Peter1,2, peter.baum@lmu.de

Source:Journal of Applied Physics; 2017, Vol. 122 Issue 22, p1-5, 5p

Academic Journal

Authors:El-Fattah, Z. M. Abd1,2, z.m.abdelfattah@azhar.edu.eg, Kher-Elden, M. A.1, Yassin, O.1, El-Okr, M. M.1, Ortega, J. E.3,4,5, de Abajo, F. J. García2,6

Source:Journal of Applied Physics; 11/21/2017, Vol. 122 Issue 19, p1-7, 7p, 1 Color Photograph, 1 Diagram, 1 Chart, 2 Graphs

Academic Journal

Authors:Gudmundsson, J. T.1,2, tumi@hi.is, Snorrason, D. I.1

Source:Journal of Applied Physics; 11/21/2017, Vol. 122 Issue 19, p1-9, 9p, 2 Color Photographs, 1 Chart, 6 Graphs

Academic Journal

Authors:Chenggang Jin1,2, Ottaviano, Angelica1, Raitses, Yevgeny1, yraitses@pppl.gov

Source:Journal of Applied Physics; 11/7/2017, Vol. 122 Issue 17, p173301-1-173301-5, 5p, 3 Black and White Photographs, 1 Chart, 3 Graphs

Academic Journal

Authors:Fiedler, A.1, andreas.fiedler@ikz-berlin.de, Schewski, R.1, Baldini, M.1, Galazka, Z.1, Wagner, G.1, Albrecht, M.1, Irmscher, K.1, klaus.irmscher@ikz-berlin.de

Source:Journal of Applied Physics; 10/28/2017, Vol. 122 Issue 16, p1-7, 7p, 3 Diagrams, 3 Graphs

Academic Journal

Source:Journal of Applied Physics; 10/28/2017, Vol. 122 Issue 16, p1-11, 11p, 9 Graphs