Search ResultsSearch Results - ERBIUM compounds

Showing 1 - 20 of 5,365 for search: 'ERBIUM compounds', query time: 0.87s
Academic Journal

Authors:Hao Shen1, Lingbo Xu1, Dongsheng Li1, mselds@zju.edu.cn, Deren Yang1

Source:Journal of Applied Physics; 2017, Vol. 122 Issue 11, p113103-1-113103-4, 4p, 1 Color Photograph, 3 Graphs

Academic Journal

Source:Journal of Materials Science: Materials in Electronics; Jun2018, Vol. 29 Issue 12, p10154-10163, 10p

Academic Journal

Authors:Xu, Weijiang1, Li, Dongyu2, Hao, Haoyue1, Song, Yinglin1, Wang, Yuxiao1, wangyx@hit.edu.cn, Zhang, Xueru1, xrzhang@hit.edu.cn

Source:Optical Materials; Apr2018, Vol. 78, p8-14, 7p

Academic Journal

Authors:Guo, Jia1, Zhang, Huanian1,2, zhn@sdnu.edu.cn, Li, Zhen1, Sheng, Yingqiang1, Guo, Quanxin1, Han, Xile1, Liu, Yanjun3, Man, Baoyuan1, Ning, Tingyin1,2, Jiang, Shouzhen1,2, jiang_sz@126.com

Source:Optical Materials; Apr2018, Vol. 78, p432-437, 6p

Academic Journal

Source:Journal of Applied Physics; 2016, Vol. 120 Issue 14, p1-5, 5p, 2 Charts, 2 Graphs

Academic Journal

Authors:Obregón, S.1, sergio.obregonal@uanl.edu.mx, Vázquez, A.2, Hernández-Uresti, D. B.1

Source:Journal of Materials Science: Materials in Electronics; Mar2018, Vol. 29 Issue 5, p3967-3972, 6p

Academic Journal

Authors:Elhamali, Suleiman M.1, Ibrahim, N. B.1, baayah@ukm.edu.my, Radiman, S.1

Source:Journal of Sol-Gel Science & Technology; Mar2018, Vol. 85 Issue 3, p693-702, 10p

Academic Journal

Authors:Vithya, Angelin1, Mani Rajan, M.1, senthilmanirajanofc@gmail.com, Arun Prakash, S.2

Source:Nonlinear Dynamics; Jan2018, Vol. 91 Issue 1, p687-696, 10p

Academic Journal

Authors:Yasaka, Patarawagee1,2, pyasaka@hotmail.com, Ruangthaweep, Yotsakit1,2, yotsakitt@hotmail.com, Kaewkhao, Jakrapong1,2, mink110@hotmail.com

Source:Key Engineering Materials; 2017, Vol. 728, p155-159, 5p

Academic Journal

Authors:Roy, Samarpita1, samarpitaroy89@gmail.com, Roy, Tapatee Kundu2, tapatee@vecc.gov.in, Das, Debdulal1, debdulal_das@metal.iiests.ac.in

Source:Materials Science Forum; 2017, Vol. 880, p105-109, 5p

Academic Journal

Authors:Tanawat Tantiwaitayaphan1, tanawat.tues@gmail.com, Phromphong Pandee1, phromphong.pandee@mail.kmutt.ac.th, Chaowalit Limmaneevichitr1, chaowalit.lim@mail.kmutt.ac.th

Source:Key Engineering Materials; 2017, Vol. 718, p139-142, 4p

Academic Journal

Authors:Blasco, J.1, jbc@unizar.es, Subías, G.1, gloria@unizar.es, García, J.1, jgr@unizar.es, Stankiewicz, J.1, jolanta@unizar.es, Rodríguez-Velamazán, J. A.1,2, evelamazan@ill.es, Ritter, C.2, fritter@ill.eu, García-Muñoz, J. L.3, ggarciamunoz@icmab.es

Source:Solid State Phenomena; 2017, Vol. 257, p95-98, 4p

Academic Journal

Source:Journal of Materials Science: Materials in Electronics; Oct2017, Vol. 28 Issue 19, p14097-14102, 6p

Academic Journal

Source:Journal of Superconductivity & Novel Magnetism; Oct2017, Vol. 30 Issue 10, p2791-2796, 6p

Academic Journal

Source:Optical Materials; Nov2017, Vol. 73, p188-196, 9p

Academic Journal

Authors:Roy, Samarpita1, Das, Debdulal1, Roy, Tapatee2, tapatee@vecc.gov.in

Source:Journal of Materials Science: Materials in Electronics; Oct2017, Vol. 28 Issue 19, p14906-14918, 13p