Search ResultsSearch Results - FINANCIAL SAFETY NETS

Showing 1 - 20 of 982 for search: 'FINANCIAL SAFETY NETS', query time: 0.80s

Source:Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze / Scientific Journal of Polish Economic Society in Zielona Góra, 2017, nr 7, s. 212-223, tab., bibliogr. 39 poz.

Access URL:http://ptezg.pl/Files/files/zn7/art17.pdf

Source:Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace / Szkoła Główna Handlowa, 2017, nr 1, s. 121-142, tab., bibliogr. 50 poz.

Access URL:http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KES/czasopisma/kwartalnik/Documents/BPKW29.pdf

Source:Finanse i Prawo Finansowe / Journal of Finance and Financial Law, 2016, vol. 3, nr 4, s. 21-31, schem., bibliogr. 14 poz.

Access URL:http://www.finanseiprawofinansowe.uni.lodz.pl/Publikacje/13/2_Strzelczyk.pdf

Source:Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa, 2016, nr 41, s. 161-173, tab., bibliogr. 8 poz.

Access URL:http://rocznikikae.sgh.waw.pl/p/roczniki_kae_z41_10.pdf

Source:Studia Oeconomica Posnaniensia, 2015, vol. 3, nr 12, s. 24-39, tab., bibliogr. 24 poz.

Access URL:http://www.soep.ue.poznan.pl/jdownloads/Wszystkie%20numery/Rok%202015/02_bednarczyk.pdf

Source:Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace / Szkoła Główna Handlowa, 2015, nr 3, t. 1, s. 243-258, wykr., tab., bibliogr. 15 poz.

Access URL:http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KES/czasopisma/kwartalnik/Documents/MG231.pdf

Authors:Dzilińska, Olga1

Source:Studia z Polityki Publicznej / Szkoła Główna Handlowa / Public Policy Studies / Warsaw School of Economics, 2014, nr 4, s. 131-142, bibliogr. 18 poz.

Access URL:http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KES/czasopisma/kwartalnik_szpp/Documents/nr 4 2014/olga dzili ska.pdf

Source:Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu / The Poznan School of Banking Research Journal, 2014, t. 55 nr 4, s. 13-21, bibliogr. 8 poz.

Access URL:http://www.wydawnictwo.wsb.pl/sites/www.wydawnictwo.wsb.pl/files/czasopisma-tresc/zn_poz_55_druk.pdf

Authors:Janusz, Alicja1

Source:Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu / Research Papers of Wrocław University of Economics, 2014, nr 330, s. 157-164, tab., rys., bibliogr. 12 poz.

Access URL:http://www.dbc.wroc.pl/publication/28117