Search ResultsSearch Results - HEAT capacity

Showing 1 - 20 of 30,969 for search: 'HEAT capacity', query time: 0.91s
Academic Journal

Authors:Lakhno, V. D.1

Source:Advances in Condensed Matter Physics; 4/15/2018, p1-12, 12p

Academic Journal

Authors:Zaykov, V.1, gradan@i.ua, Mescheryakov, V.2, gradan@ua.fm, Zhuravlov, Yu.3, zhuravlov.y@ya.ru

Source:Eastern-European Journal of Enterprise Technologies; 2018, Vol. 91 Issue 8, p12-24, 13p

Academic Journal

Authors:Majee, M. K.1, Bhobe, P. A.1, pbhobe@iiti.ac.in, Deshpande, U. P.2, Nigam, A. K.3

Source:Journal of Applied Physics; 12/14/2017, Vol. 122 Issue 22, p1-8, 8p

Academic Journal

Authors:Jinghua Li1, Xia Wang2, Hongyuan Wang2,3, Yoshitaka Matsushita4, Alexei, Belik A.5, Kolodiazhnyi, Taras5, Gang Xu6, Youguo Shi6, Yanfeng Guo2,7, guoyf@shanghaitech.edu.cn, Kazunari Yamaura5,8, Ying Chen1, chenying@gdut.edu.cn

Source:Journal of Applied Physics; 2017, Vol. 122 Issue 10, p1-8, 8p, 1 Diagram, 1 Chart, 8 Graphs

Academic Journal

Authors:Padam, R.1,2, rajenderphyiitg@gmail.com, Sarkar, T.3, Mathieu, R.3, Thota, S.1, Pal, D.1

Source:Journal of Applied Physics; 2017, Vol. 122 Issue 7, p1-7, 7p

Academic Journal

Source:ACI Materials Journal; Nov/Dec2017, Vol. 114 Issue 6, p945-956, 12p

Academic Journal

Authors:Guo, Cuiping1, Huang, Liang1, Li, Changrong1, Shang, Shunli2, Du, Zhenmin1, zmdu2@hotmail.com

Source:Journal of Electronic Materials; Aug2015, Vol. 44 Issue 8, p2638-2650, 13p, 4 Charts, 8 Graphs

Academic Journal

Authors:Xiao, Longjie1, He, Tianming1, Mei, Binyu1, Wang, Yiping1, Wang, Zongsong1, Tan, Gangfeng1, auto_nova@whut.edu.cntangf2980@163.com

Source:Journal of Electronic Materials; Jun2018, Vol. 47 Issue 6, p3298-3306, 9p

Academic Journal

Authors:Nazari-Heris, Morteza1, m.nazari@ieee.org, Babaei, Amir Fakhim1, babaei@ieee.org, Mohammadi-Ivatloo, Behnam1, mohammadi@ieee.org, Asadi, Somayeh2, asadi@engr.psu.edu

Source:Energy; May2018, Vol. 151, p226-237, 12p

Academic Journal

Source:Energy Conversion & Management; Apr2018, Vol. 161, p128-140, 13p

Academic Journal

Authors:Liu, Chenzhen1, Ma, Zhengyuan1, Wang, Jiachen1, Li, Yimin1, Rao, Zhonghao1, raozhonghao@cumt.edu.cn

Source:International Journal of Heat & Mass Transfer; Dec2017 Part A, Vol. 115, p737-742, 6p

Academic Journal

Authors:Pizzolato, Alberto1, alberto.pizzolato@polito.it, Sharma, Ashesh2, Maute, Kurt2, Sciacovelli, Adriano3, Verda, Vittorio1

Source:International Journal of Heat & Mass Transfer; Oct2017, Vol. 113, p875-888, 14p

Academic Journal

Authors:Asoiro, F. U.1, felix.asoiro@unn.edu.ng, Ohagwu, C. J.1, chukwuemeka.ohagwu@unn.edu.ng

Source:Nigerian Journal of Technology; Jul2017, Vol. 36 Issue 3, p936-943, 8p

Academic Journal

Authors:Tian, Ning1, Delichatsios, Michael A.2, madelicha@aol.com, Zhang, Jianping1, Fateh, T.1

Source:Fire Safety Journal; Jun2018, Vol. 98, p120-129, 10p

Academic Journal

Authors:Maheshwari, P. K.1,2, Reddy, V. Raghavendra3, Awana, V. P. S.1, awana@nplindia.org

Source:Journal of Superconductivity & Novel Magnetism; Jun2018, Vol. 31 Issue 6, p1659-1663, 5p

Academic Journal

Authors:Liu, Lili1,2, liulili0612@163.com, Wu, Xiaozhi2,3, Xu, Weiwei2, Wang, Rui2, Shu, Chunjun1, Liu, Dingxing1

Source:Journal of Superconductivity & Novel Magnetism; Jun2018, Vol. 31 Issue 6, p1925-1931, 7p