Search ResultsSearch Results - HEXANE

Showing 1 - 20 of 20,514 for search: 'HEXANE', query time: 0.81s
Academic Journal

Authors:Guo, Hengjie1,2, Wang, Bo2, Li, Yanfei1, liyf2018@tsinghua.edu.cn, Xu, Hongming1,2, Wu, Zhijun3, zjwu@tongji.edu.cn

Source:International Journal of Heat & Mass Transfer; Jun2018, Vol. 121, p924-932, 9p

Academic Journal

Source:Journal of the Energy Institute (Elsevier Science); Jun2018, Vol. 91 Issue 3, p457-466, 10p

Academic Journal

Authors:Lee, Woo-Jin1, Choa, Yong-Ho2, choa15@hanyang.ac.kr

Source:Thin Solid Films; Jul2018, Vol. 657, p32-37, 6p

Academic Journal

Authors:Kui Xu1, Jing Zhu1, Tianxiang Li1,2, txli@gzu.edu.cn

Source:Journal of Chemical & Engineering Data; 1/11/2018, Vol. 63 Issue 1, p217-224, 8p

Academic Journal

Source:Combustion Science & Technology; 2018, Vol. 190 Issue 1, p57-81, 25p

Academic Journal

Authors:Jiang, Liying1, jiangly@zjut.edu.cn, Li, Sha1, Cheng, Zhuowei1, Chen, Jianmeng1, jchen@zjut.edu.cn, Nie, Guofeng1

Source:Journal of Chemical Technology & Biotechnology; Jan2018, Vol. 93 Issue 1, p127-137, 11p

Academic Journal

Authors:Porutchikov, A.1, porutchikov.artem@mail.ru, Krysanov, K.1, Sharapov, N.1

Source:Chemical & Petroleum Engineering; Mar2017, Vol. 52 Issue 11/12, p855-858, 4p, 1 Chart, 2 Graphs

Academic Journal

Authors:Yixin Ma1, Xicai Xu2, Guilin Wen2, Dongmei Xu1, xudongmei.cn@163.com, Puyun Shi1, Yinglong Wang2, Jun Gao1, gao@sdust.edu.cn

Source:Journal of Chemical & Engineering Data; 12/14/2017, Vol. 62 Issue 12, p4296-4300, 5p

Academic Journal

Authors:Soliman, Wafaa1, wafaamas@niles.edu.eg, El-Ansary, Sara1, Badr, Yehia1

Source:Optics & Laser Technology; Dec2017, Vol. 97, p41-45, 5p

Academic Journal

Authors:Kian, Kourosh1, Scurto, Aaron M.1, ascurto@ku.edu

Source:Industrial & Engineering Chemistry Research; 11/8/2017, Vol. 56 Issue 44, p12822-12832, 11p

Academic Journal

Authors:Gordon, Ryan1, Stober, Spencer T.2, spencer.t.stober@exxonmobil.com, Abrams, Cameron F.1, cfa22@drexel.edu

Source:Journal of Physical Chemistry B; 10/5/2017, Vol. 121 Issue 39, p9223-9233, 11p

Academic Journal

Authors:Genheden, Samuel1, samuel.genheden@gu.se

Source:Journal of Computer-Aided Molecular Design; Oct2017, Vol. 31 Issue 10, p867-876, 10p

Academic Journal

Source:Journal of Chemical Physics; 2017, Vol. 147 Issue 8, p1-7, 7p, 1 Diagram, 3 Charts, 3 Graphs