Search ResultsSearch Results - HEXANE

Showing 1 - 20 of 20,908 for search: 'HEXANE', query time: 0.80s
Academic Journal

Source:Combustion Science & Technology; 2018, Vol. 190 Issue 1, p57-81, 25p

Academic Journal

Authors:Porutchikov, A.1, porutchikov.artem@mail.ru, Krysanov, K.1, Sharapov, N.1

Source:Chemical & Petroleum Engineering; Mar2017, Vol. 52 Issue 11/12, p855-858, 4p, 1 Chart, 2 Graphs

Academic Journal

Authors:Guo, Hengjie1,2, Wang, Bo2, Li, Yanfei1, liyf2018@tsinghua.edu.cn, Xu, Hongming1,2, Wu, Zhijun3, zjwu@tongji.edu.cn

Source:International Journal of Heat & Mass Transfer; Jun2018, Vol. 121, p924-932, 9p

Academic Journal

Authors:Kui Xu1, Jing Zhu1, Tianxiang Li1,2, txli@gzu.edu.cn

Source:Journal of Chemical & Engineering Data; 1/11/2018, Vol. 63 Issue 1, p217-224, 8p

Academic Journal

Authors:Yixin Ma1, Xicai Xu2, Guilin Wen2, Dongmei Xu1, xudongmei.cn@163.com, Puyun Shi1, Yinglong Wang2, Jun Gao1, gao@sdust.edu.cn

Source:Journal of Chemical & Engineering Data; 12/14/2017, Vol. 62 Issue 12, p4296-4300, 5p

Academic Journal

Authors:Soliman, Wafaa1, wafaamas@niles.edu.eg, El-Ansary, Sara1, Badr, Yehia1

Source:Optics & Laser Technology; Dec2017, Vol. 97, p41-45, 5p

Academic Journal

Authors:Kian, Kourosh1, Scurto, Aaron M.1, ascurto@ku.edu

Source:Industrial & Engineering Chemistry Research; 11/8/2017, Vol. 56 Issue 44, p12822-12832, 11p

Academic Journal

Authors:Gordon, Ryan1, Stober, Spencer T.2, spencer.t.stober@exxonmobil.com, Abrams, Cameron F.1, cfa22@drexel.edu

Source:Journal of Physical Chemistry B; 10/5/2017, Vol. 121 Issue 39, p9223-9233, 11p

Academic Journal

Source:Journal of Chemical Physics; 2017, Vol. 147 Issue 8, p1-7, 7p, 1 Diagram, 3 Charts, 3 Graphs

Academic Journal

Authors:Yunbo Zhai1,2, zhuyun@hnu.edu.cn, Ping Li1,2, Yun Zhu3, Bibo Xu1,2, Hongmei Chen1,2, Guangming Zeng1,2

Source:Environmental Engineering Science; Aug2016, Vol. 33 Issue 8, p591-600, 10p, 4 Charts, 6 Graphs

Academic Journal

Authors:Genheden, Samuel1, samuel.genheden@gu.se

Source:Journal of Computer-Aided Molecular Design; Oct2017, Vol. 31 Issue 10, p867-876, 10p

Academic Journal

Authors:Tiecheng Zhou1, tiecheng.zhou@wsu.edu, McCue, Alex1, Ghadar, Yasaman1, Bakó, Imre2, Clark, Aurora E.1, auclark@wsu.edu

Source:Journal of Physical Chemistry B; 9/28/2017, Vol. 121 Issue 38, p9052-9062, 11p

Academic Journal

Authors:Pedroni, Julia1, Cramer, Nicolai1, nicolai.cramer@epfl.ch

Source:Journal of the American Chemical Society; 9/13/2017, Vol. 139 Issue 36, p12398-12401, 4p

Academic Journal

Authors:Wiesenfeldt, Mario P., Nairoukh, Zackaria, Li, Wei, Glorius, Frank, glorius@uni-muenster.de

Source:Science; 9/1/2017, Vol. 357 Issue 6354, p908-912, 5p, 4 Diagrams