Search ResultsSearch Results - INTERMOLECULAR interactions

Showing 1 - 20 of 26,405 for search: 'INTERMOLECULAR interactions', query time: 0.66s
Academic Journal

Authors:Li Wang1, wangli_78@126.com, Jing Hao1, haojingmm@126.com, Li-Xiang Zhai1, zlxcgzx@163.com, Yang Zhang1, zhangy8124@163.com, Wen-Kui Dong1, dongwk@126.com

Source:Crystals (2073-4352); Sep2017, Vol. 7 Issue 9, p1-15, 15p

Academic Journal

Authors:Yang, Xing1, Yang, Fan1, Wu, Rui-Zhi1, Yan, Chao-Xian1, Zhou, Da-Gang1, Zhou, Pan-Pan1, zhoupp@lzu.edu.cn, Yao, Xiaojun1, xjyao@lzu.edu.cn

Source:Journal of Molecular Graphics & Modelling; Sep2017, Vol. 76, p419-428, 10p

Academic Journal

Source:Journal of Chemical Information & Modeling; Jul2017, Vol. 57 Issue 7, p1640-1651, 12p

Academic Journal

Authors:Tian Tian1, Chih-Jen Shih1, chih-jen.shih@chem.ethz.ch

Source:Industrial & Engineering Chemistry Research; Sep2017, Vol. 56 Issue 38, p10552-10581, 30p

Academic Journal

Authors:Nguyen, Duc D.1, Tian Xiao1, Menglun Wang1, Guo-Wei Wei1,2,3, wei@math.msu.edu

Source:Journal of Chemical Information & Modeling; Jul2017, Vol. 57 Issue 7, p1715-1721, 7p

Academic Journal

Source:Journal of the American Chemical Society; 7/12/2017, Vol. 139 Issue 27, p9325-9332, 8p

Academic Journal

Authors:Jie Xia1, Jui-Hua Hsieh2, Huabin Hu1, Song Wu1, ws@imm.ac.cn, Xiang Simon Wang3, x.simon.wang@gmail.com

Source:Journal of Chemical Information & Modeling; Jun2017, Vol. 57 Issue 6, p1414-1425, 12p

Academic Journal

Authors:Wen-Wen Liu1, Ying Zhu1, yingzhu@zju.edu.cn, Qun Fang1, fangqun@zju.edu.cn

Source:Analytical Chemistry; 6/20/2017, Vol. 89 Issue 12, p6678-6685, 8p

Academic Journal

Authors:Khabiri, Morteza1, Freddolino, Peter L.1,2, petefred@umich.edu

Source:Journal of Physical Chemistry B; May2017, Vol. 121 Issue 20, p5151-5161, 11p