Search ResultsSearch Results - IRON compounds

Showing 1 - 20 of 133,436 for search: 'IRON compounds', query time: 0.79s
Academic Journal

Authors:Li Yin1, Xiaocha Wang2, Wenbo Mi1, miwenbo@tju.edu.cn

Source:Journal of Applied Physics; 2018, Vol. 123 Issue 3, p033905-1-033905-5, 5p, 4 Graphs

Academic Journal

Source:Journal of Applied Physics; 3/28/2016, Vol. 119 Issue 12, p124903-1-124903-5, 5p, 4 Graphs

Academic Journal

Authors:McGuire, Michael A.1, McGuireMA@ornl.gov, Parker, David S.1

Source:Journal of Applied Physics; 2015, Vol. 118 Issue 16, p163903-1-163903-8, 8p, 2 Charts, 6 Graphs

Academic Journal

Authors:Tianchen Li1, litianchencsu@163.com, Yong Liu1, yonliu@csu.edu.cn, Bin Liu1, binliu@csu.edu.cn, Wenmin Guo2, wenminguo@hotmail.com, Liyou Xu1, leoxu0421@163.com

Source:Coatings (2079-6412); Sep2017, Vol. 7 Issue 9, p1-14, 14p

Academic Journal

Authors:BULUC, Gheorghe1, gheo_u@yahoo.com, CHELARIU, Romeu1, rchelariu@yahoo.com, POPESCU, Gabriela2, gabriela81us@yahoo.com, SÂRGHI, Mihail1,3, CARCEA, Ioan1, ioan.carcea@yahoo.com

Source:Key Engineering Materials; 2017, Vol. 750, p34-38, 5p

Academic Journal

Authors:Maslova, M. V.1, maslova@chemy.kolasc.net.ru, Gerasimova, L. G.2

Source:Non-Ferrous Metals; 2017, Issue 2, p27-32, 6p

Academic Journal

Authors:Guo-Yong Zhang1, gyzhang2@gmail.com, Mitch Ming-Chi Chou1,2, mitch@faculty.nsysu.edu.tw, Cheng-Tian Lin1, ct.lin@fkf.mpg.de

Source:Crystals (2073-4352); Jun2017, Vol. 7 Issue 6, p1-26, 26p

Academic Journal

Source:Journal of Chemical Physics; 12/14/2017, Vol. 147 Issue 22, p1-10, 10p, 2 Diagrams, 5 Charts, 2 Graphs

Academic Journal

Authors:Jemmali, M.1,2, jmosbah73@gmail.com, Alleg, S.3, safia_alleg@yahoo.fr, Dhahri, E.4, essebti@yahoo.com, Bessais, L.5, bessais@icmpe.cnrs.fr

Source:Crystals (2073-4352); Jun2017, Vol. 7 Issue 6, p1-10, 10p

Academic Journal

Authors:Gholizadeh, Hojjat1, gholizadeh@ph.iut.ac.ir, Hasani, Saeed2, hasani@yazd.ac.ir

Source:Computational Materials Science; Feb2018, Vol. 143, p515-527, 13p

Academic Journal

Authors:Pustovalov, E. V.1, pustovalov.ev@dvfu.ru, Modin, E. B.1,2, modin.eb@dvfu.ru, Fedorets, A. N.1, fedorec.an@dvfu.ru

Source:Solid State Phenomena; 2017, Vol. 265, p569-574, 6p

Academic Journal

Source:Journal of the American Chemical Society; 12/13/2017, Vol. 139 Issue 49, p18065-18070, 6p

Academic Journal

Authors:Jing Wang1, Zhengqing Huang2, Wei Liu3, Chunran Chang2, changcr@mail.xjtu.edu.cn, Haolin Tang4, Zhijun Li5, Wenxing Chen6, Chunjiang Jia7, Tao Yao3, Shiqiang Wei3, Yuen Wu1, yuenwu@ustc.edu.cn, Yadong Li6

Source:Journal of the American Chemical Society; 12/6/2017, Vol. 139 Issue 48, p17281-17284, 4p

Academic Journal

Authors:Esmaeeli, Sina, s.esmaeeli@ph.iut.ac.ir, Salamati, Hadi, Ghasemi, Ali, Kameli, Parviz

Source:Journal of Superconductivity & Novel Magnetism; Jul2016, Vol. 29 Issue 7, p1827-1835, 9p

Periodical

Source:Wire Journal International; Jun2017, Vol. 50 Issue 6, p34-52, 11p

Academic Journal

Authors:Jingfang Shangguan1, Jin Huang1, Dinggeng He1, Xiaoxiao He1, xiaoxiaohe@hnu.edu.cn, Kemin Wang1, kmwang@hnu.edu.cn, Runzhi Ye1, Xue Yang1, Taiping Qing1, Jinlu Tang1

Source:Analytical Chemistry; 7/18/2017, Vol. 89 Issue 14, p7477-7484, 8p

Academic Journal

Authors:Golovko, D.1, olimp17tnv@ukr.net, Golovko, I.2, e20@ua.fm, Goncharova, I.3, irina.goncharova.knteu@gmail.com, Shevchenko, L.4, ludmilashevchenko@bigmir.net

Source:Eastern-European Journal of Enterprise Technologies; 2017, Vol. 87 Issue 6, p55-59, 5p