Search ResultsSearch Results - LITHIUM

Showing 1 - 20 of 376,337 for search: 'LITHIUM', query time: 0.91s
Academic Journal

Authors:Ga-hee Kang1,2, energyre@naver.com, Ko-woon Lee2, lgn882000@naver.com, Kyungjung Kwon1, kfromberk@gmail.com, Junho Song2, junesong@keti.re.kr

Source:Metals (2075-4701); Oct2017, Vol. 7 Issue 10, p1-11, 14p

Academic Journal

Authors:Dardenne, Nicolas1, n.dardenne@uclouvain.be, Hautier, Geoffroy1, Gohy, Jean-François1, Charlier, Jean-Christophe1, Rignanese, Gian-Marco1, gian-marco.rignanese@uclouvain.be

Source:Computational Materials Science; Feb2018, Vol. 143, p27-31, 5p

Academic Journal

Authors:Chunhua Song1, ch.song@yhnewenergy.com, Wenge Wang1, wg.wang@yhnewenergy.com, Huili Peng1, hl.peng@yhnewenergy.com, Ying Wang1, y.wang@yhnewenergy.com, Chenglong Zhao1, cl.zhao@yhnewenergy.com, Huibin Zhang1, hb.zhang@yhnewenergy.com, Qiwei Tang1, qw.tang@yhnewenergy.com, Jinzhao Lv1, jz.lv@yhnewenergy.com, Xianjun Du1, xj.du@yhnewenergy.com, Yanmeng Dou1, ym.dou@yhnewenergy.com

Source:Applied Sciences (2076-3417); Mar2018, Vol. 8 Issue 3, preceding p1-10, 12p

Academic Journal

Authors:Yuting Chen1, chenmiya@126.com, Haiyan Zhang1,2, hyzhang@gdut.edu.cn, Yiming Chen1,2, 9295839@qq.com, Gai Qin1, 605975987@qq.com, Xingling Lei1, 280288879@qq.com, Liying Liu1, 136546304@qq.com

Source:Materials Science Forum; 2018, Vol. 913, p818-830, 13p, 1 Black and White Photograph, 1 Diagram, 1 Chart, 7 Graphs

Academic Journal

Authors:Wei Cai1, 18810530503@163.com, Ruosong Chen2, chenruosongxz@163.com, Yurong Yang1, yangyr92@163.com, Meigui Yi1, meiguiyi@scu.edu.cn, Lan Xiang2, xianglan@mail.tsinghua.edu.cn

Source:Crystals (2073-4352); Jan2018, Vol. 8 Issue 1, p1-8, 8p

Academic Journal

Source:Journal of Applied Physics; 2016, Vol. 120 Issue 16, p165902-1-165902-6, 6p, 1 Diagram, 1 Chart, 3 Graphs

Academic Journal

Authors:Feng, Tingting1, fengtt@uestc.edu.cn, Jiang, Weiwei1, Zong, Zhenqiang1, Wu, Mengqiang1, mwu@uestc.edu.cn

Source:Journal of Materials Science; Jan2018, Vol. 53 Issue 2, p1279-1285, 7p

Academic Journal

Authors:Weller, Christine1,2, Thieme, Sören2, Härtel, Paul2, Althues, Holger2, Kaskel, Stefan1,2, stefan.kaskel@tu-dresden.de

Source:Journal of the Electrochemical Society; 2017, Vol. 164 Issue 14, pA3766-A3771, 6p

Academic Journal

Source:Journal of the American Chemical Society; 11/1/2017, Vol. 139 Issue 43, p15288-15291, 4p

Academic Journal

Authors:Liu, Q.1, Zhang, Y.1, Pan, H.1, Tao, W.1, Wu, H.1, mse_wuht@ujn.edu.cn

Source:Journal of Materials Science: Materials in Electronics; Nov2017, Vol. 28 Issue 21, p16262-16266, 5p

Academic Journal

Authors:Choge, Dismas K.1,2, dchoge@uoeld.ac.ke, Huai-Xi Chen1, hxchen@fjirsm.ac.cn, Bao-Lu Tian1, tianbaolu1992@163.com, Yi-Bin Xu1, xuyibin@fjirsm.ac.cn, Guang-Wei Li1, gwli@fjirsm.ac.cn, Wan-Guo Liang1, wgl@fjirsm.ac.cn

Source:Applied Sciences (2076-3417); Mar2018, Vol. 8 Issue 3, p1-9, 9p

Academic Journal

Authors:Araujo, Romel M.1, raraujoster@gmail.com, Valerio, Mario E. G.2, megvalerio@gmail.com, Jackson, Robert A.3, r.a.jackson@keele.ac.uk

Source:Crystals (2073-4352); Mar2018, Vol. 8 Issue 3, p1-6, 6p

Academic Journal

Authors:Fierro-Ruiz, Cesar D.1, cesar_fierro@utcj.edu.mx, Sánchez-Dena, Oswaldo2, osvaldo@fisica.unam.mx, Cabral-Larquier, Eva M.1, eva_cabral@utcj.edu.mx, Elizalde-Galindo, José T.1, jose.elizalde@uacj.mx, Farías, Rurik1, rurik.farias@uacj.mx

Source:Crystals (2073-4352); Mar2018, Vol. 8 Issue 3, p1-11, 11p

Academic Journal

Authors:ÇELIK, Aslı1, celikasli86@gmail.com, TOPÇU, Gökhan1, gokhantopcu@iyte.edu.tr, ISIK, Tuğba1, tugbaisik@iyte.edu.tr, BABA, Alper2, alperbaba@iyte.edu.tr, HORZUM, Nesrin3, nesrin.horzum.polat@ikc.edu.tr, DEMIR, Mustafa M.1, fmdemir@iyte.edu.tr

Source:Materials Science Forum; 2018, Vol. 915, p121-126, 6p

Academic Journal

Authors:McGuire, Nancy, nmcguire@wordchemist.com

Source:Tribology & Lubrication Technology; Mar2018, Vol. 74 Issue 3, p38-44, 6p

Academic Journal

Source:Advances in Materials Science & Engineering; 2/25/2018, p1-8, 8p

Academic Journal

Authors:Xiaoling Teng1, Youzhi Qin1, Xia Wang1, Hongsen Li1, Xiantao Shang1, Shuting Fan1, Qiang Li1, liqiang@qdu.edu.cn, Jie Xu1, Derang Cao1, Shandong Li1, lishd@qdu.edu.cn

Source:Nanoscale Research Letters; 2/23/2018, Vol. 13 Issue 1, p1-7, 7p

Academic Journal

Authors:Byung Dae Son1, Jun Kyu Lee1, Woo Young Yoon1, wyyoon@korea.ac.kr

Source:Nanoscale Research Letters; 2/21/2018, Vol. 13 Issue 1, p1-7, 7p