Search ResultsSearch Results - LITHIUM compounds

Showing 1 - 20 of 59,081 for search: 'LITHIUM compounds', query time: 0.89s
Academic Journal

Authors:Ga-hee Kang1,2, energyre@naver.com, Ko-woon Lee2, lgn882000@naver.com, Kyungjung Kwon1, kfromberk@gmail.com, Junho Song2, junesong@keti.re.kr

Source:Metals (2075-4701); Oct2017, Vol. 7 Issue 10, p1-11, 14p

Academic Journal

Authors:Song, Chunhua1, ch.song@yhnewenergy.com, Wang, Wenge1, Peng, Huili1, Wang, Ying1, y.wang@yhnewenergy.com, Zhao, Chenglong1, y.wang@yhnewenergy.com, Zhang, Huibin1, Tang, Qiwei1, Lv, Jinzhao1, Du, Xianjun1, Dou, Yanmeng1

Source:Applied Sciences (2076-3417); Mar2018, Vol. 8 Issue 3, preceding p1-N.PAG, 12p

Academic Journal

Authors:Yuting Chen1, chenmiya@126.com, Haiyan Zhang1,2, hyzhang@gdut.edu.cn, Yiming Chen1,2, 9295839@qq.com, Gai Qin1, 605975987@qq.com, Xingling Lei1, 280288879@qq.com, Liying Liu1, 136546304@qq.com

Source:Materials Science Forum; 2018, Vol. 913, p818-830, 13p, 1 Black and White Photograph, 1 Diagram, 1 Chart, 7 Graphs

Academic Journal

Authors:McGuire, Nancy, nmcguire@wordchemist.com

Source:Tribology & Lubrication Technology; Mar2018, Vol. 74 Issue 3, p38-44, 6p

Academic Journal

Authors:Yang, C. H.1,2,3, Zhang, C.4, Ao, Z. M.5, Wang, G. X.3, Guoxiu.wang@uts.edu.au

Source:Journal of Applied Physics; 12/28/2017, Vol. 122 Issue 24, p1-7, 7p

Academic Journal

Source:Journal of Applied Physics; 2016, Vol. 120 Issue 16, p165902-1-165902-6, 6p, 1 Diagram, 1 Chart, 3 Graphs

Academic Journal

Authors:Feng, Tingting1, fengtt@uestc.edu.cn, Jiang, Weiwei1, Zong, Zhenqiang1, Wu, Mengqiang1, mwu@uestc.edu.cn

Source:Journal of Materials Science; Jan2018, Vol. 53 Issue 2, p1279-1285, 7p

Academic Journal

Authors:Jodi, Heri1,2, heri.jodi@ui.ac.id, Syahrial, Anne Zulfia1, Sudaryanto2, Evvykartini2

Source:International Journal of Technology; 2017, Vol. 8 Issue 8, p1516-1524, 9p, 1 Black and White Photograph, 1 Chart, 5 Graphs

Academic Journal

Authors:Wenwen Zhao1, Kazuma Yamaguchi1, Takahito Sato1, Naoaki Yabuuchi1, yabuuchi@mail.dendai.ac.jp

Source:Journal of the Electrochemical Society; 2018, Vol. 165 Issue 7, pA1357-A1362, 6p

Academic Journal

Authors:Liu, Xiaoyu1, Feng, Xuejiao2, Xu, Xiaoning1, Wang, Fei1, wangfeichem@126.com, Wang, Yanming1

Source:Journal of Sol-Gel Science & Technology; May2018, Vol. 86 Issue 2, p343-350, 8p

Academic Journal

Authors:Lavrentyev, A.A.1, alavrentyev@dstu.edu.ru, Gabrelian, B.V.2, boris.gabrelian@gmail.com, Vu, Tuan V.3,4, vuvantuan@tdt.edu.vn, Isaenko, L.I.5,6, lyudmila.isaenko@mail.ru, Yelisseyev, A.P.5,6, eliseev@igm.nsc.ru, Khyzhun, O.Y.7, khyzhun@ipms.kiev.ua

Source:Optical Materials; Jun2018, Vol. 80, p12-21, 10p

Academic Journal

Source:Optical Materials; May2018, Vol. 79, p108-114, 7p

Academic Journal

Authors:Padlyak, B.V.1,2, B.Padlyak@if.uz.zgora.pl, Drzewiecki, A.1, Padlyak, T.B.2, Adamiv, V.T.2, Teslyuk, I.M.2

Source:Optical Materials; May2018, Vol. 79, p302-309, 8p

Academic Journal

Authors:Wang, Kangkang1,2, wkcalm@163.com, Gao, Fei2, Zhu, Yanli1, 2120150238@bit.edu.cn, Liu, Hao2, Qi, Chuang1, Yang, Kai2, Jiao, Qingjie1

Source:Energy; Apr2018, Vol. 149, p364-374, 11p