Search ResultsSearch Results - LITHIUM ions

Showing 1 - 20 of 111,836 for search: 'LITHIUM ions', query time: 0.73s
Academic Journal

Source:Journal of Applied Physics; 10/21/2017, Vol. 122 Issue 15, p155103-1-155103-7, 7p, 1 Color Photograph, 1 Black and White Photograph, 5 Graphs

Academic Journal

Authors:Heidari, N.1, drnosratheidari@gmail.com, Momeni, P.1, parvanemomeni@gmail.com

Source:Environmental Earth Sciences; Aug2017, Vol. 76 Issue 16, p1-8, 8p, 7 Charts, 6 Graphs

Academic Journal

Authors:Jaschin, P. W.1, Varma, K. B. R.1, kbrvarma@mrc.iisc.ernet.in

Source:Journal of Applied Physics; 2017, Vol. 121 Issue 9, p1-12, 12p, 1 Black and White Photograph, 1 Diagram, 1 Chart, 9 Graphs

Academic Journal

Source:Journal of Atmospheric & Oceanic Technology; May2017, Vol. 34 Issue 5, p1175-1182, 8p, 6 Color Photographs, 4 Graphs

Academic Journal

Source:IET Renewable Power Generation; 2017, Vol. 11 Issue 9, p1136-1141, 6p, 3 Diagrams, 2 Charts, 8 Graphs

Academic Journal

Authors:Solarajana, Arun Kumar1, anbuarun_mtech@yahoo.in, Murugadossb, Vignesh1, vigneshmurugadoss15@gmail.com, Angaiahc, Subramania1, a.subramania@gmail.com

Source:Nano Hybrids; 2017, Vol. 14, p1-15, 15p

Academic Journal

Authors:Arya, Jai Singh1, jsarya26@yahoo.co.in, Tusia, Aman2, tusharaman16@gmail.com

Source:Grenze International Journal of Engineering and Technology (GIJET); Jan2017, Vol. 3 Issue 1, p13-19, 7p

Academic Journal

Authors:Meng, Yanshuang, Wang, Gongrui1, Xiao, Mingjun1, Duan, Chaoyu1, Wang, Chen1, Zhu, Fuliang, chzfl@126.com, Zhang, Yue2, yue.zhang@tamuk.edu

Source:Journal of Materials Science; Nov2017, Vol. 52 Issue 22, p13192-13202, 11p, 1 Color Photograph, 1 Black and White Photograph, 6 Graphs

Academic Journal

Authors:Inamoto, Jun-ichi1, Fukutsuka, Tomokazu, fuku@elech.kuic.kyoto-u.ac.jp, Miyazaki, Kohei, Abe, Takeshi

Source:Journal of Applied Electrochemistry; Nov2017, Vol. 47 Issue 11, p1203-1211, 9p, 1 Diagram, 1 Chart, 6 Graphs

Academic Journal

Authors:Hnedkovsky, Lubomir1, l.hnedkovsky@murdoch.edu.au, Bin Hu1,2, Hefter, Glenn1

Source:Journal of Chemical & Engineering Data; 10/12/2017, Vol. 62 Issue 10, p3593-3602, 10p

Academic Journal

Source:Analytical Chemistry; 10/3/2017, Vol. 89 Issue 19, p10504-10510, 7p

Academic Journal

Authors:Guowei Yang1,2,3, Guofeng Jia1,2, gfjia@isl.ac.cn, Xuehui Shangguan1,2,3, Zenghu Zhu1,2, Zhengjun Peng1,2, Qin Zhuge1,2, Faqiang Li1,2,4, Xiaoling Cui5

Source:Journal of the Electrochemical Society; 2017, Vol. 164 Issue 12, pA2889-A2897, 9p

Academic Journal

Source:Journal of the Electrochemical Society; 2017, Vol. 164 Issue 12, pA2298-A2303, 6p

Academic Journal

Source:JOM: The Journal of The Minerals, Metals & Materials Society (TMS); Sep2017, Vol. 69 Issue 9, p1524-1531, 8p, 2 Color Photographs, 1 Graph

Academic Journal

Authors:Liu, Hongdong1, Hu, Zhongli1, Ruan, Haibo1, Hu, Rong1, Su, Yongyao1, Zhang, Lei2, leizhang0215@126.com, Zhang, Jin1

Source:Journal of Materials Science: Materials in Electronics; Nov2016, Vol. 27 Issue 11, p11541-11547, 7p