Search ResultsSearch Results - LITHIUM ions

Showing 1 - 20 of 127,088 for search: 'LITHIUM ions', query time: 0.75s
Academic Journal

Source:Journal of Applied Physics; 10/21/2017, Vol. 122 Issue 15, p155103-1-155103-7, 7p, 1 Color Photograph, 1 Black and White Photograph, 5 Graphs

Academic Journal

Authors:Zhou, Yining1, Liu, Hefen, Liu, Jianqiang2, Liu, Haowen1, liuhwchem@hotmail.com

Source:Journal of Electronic Materials; Mar2018, Vol. 47 Issue 3, p1753-1756, 4p, 3 Graphs

Academic Journal

Authors:Heidari, N.1, drnosratheidari@gmail.com, Momeni, P.1, parvanemomeni@gmail.com

Source:Environmental Earth Sciences; Aug2017, Vol. 76 Issue 16, p1-8, 8p, 7 Charts, 6 Graphs

Academic Journal

Source:Journal of the Electrochemical Society; 2018, Vol. 165 Issue 2, pA55-A60, 6p

Academic Journal

Authors:Zhang, Heng1, Miao, Qiang1, mqiang@scu.edu.cn, Zhang, Xin1, Liu, Zhiwen1

Source:Microelectronics Reliability; Feb2018, Vol. 81, p288-298, 11p

Academic Journal

Source:Journal of Physical Chemistry A; 12/28/2017, Vol. 121 Issue 51, p9682-9686, 5p

Academic Journal

Authors:Jaschin, P. W.1, Varma, K. B. R.1, kbrvarma@mrc.iisc.ernet.in

Source:Journal of Applied Physics; 2017, Vol. 121 Issue 9, p1-12, 12p, 1 Black and White Photograph, 1 Diagram, 1 Chart, 9 Graphs

Academic Journal

Source:Journal of Atmospheric & Oceanic Technology; May2017, Vol. 34 Issue 5, p1175-1182, 8p, 6 Color Photographs, 4 Graphs

Academic Journal

Authors:Guo, Jing-Hua1, sps_guojh@ujn.edu.cn

Source:Computational Materials Science; Feb2018, Vol. 143, p360-367, 8p

Academic Journal

Authors:Yasuo Kameda1, Shunya Maeda1, Yuko Amo1, Takeshi Usuki1, Toshiya Otomo2, Kazutaka Ikeda2, kameda@sci.kj.yamagata-u.ac.jp

Source:Journal of Physical Chemistry B; 2/8/2018, Vol. 122 Issue 5, p1695-1701, 7p

Academic Journal

Authors:Saya Takeuchi1, Tomokazu Fukutsuka1,2, fuku@elech.kuic.kyoto-u.ac.jp, Kohei Miyazaki1,2, Takeshi Abe1,2

Source:Journal of the Electrochemical Society; 2018, Vol. 165 Issue 2, pA349-A354, 6p

Academic Journal

Source:Journal of Chemical Physics; 10/28/2017, Vol. 147 Issue 16, p1-8, 8p, 4 Diagrams, 1 Chart, 3 Graphs

Academic Journal

Authors:Yanxia Sun1,2,3, Lijuan Zhang1,2,3,4, Yuan Zhou1,2, zhouyuan1613@163.com, Yue Shen1,2, Chunxi Hai1,2, Xiang Li1,2, Jinbo Zeng1,2, Xiufeng Ren1,2, Luxiang Ma1,2,3, Xinxing Zhang1,2,3, Shengde Dong1,2,3, Guicai Qi1,2,3

Source:Journal of the Electrochemical Society; 2018, Vol. 165 Issue 2, pA333-A338, 6p

Academic Journal

Authors:Allart, David1,2, david.allart@icloud.com, Montaru, Maxime1, Gualous, Hamid2

Source:Journal of the Electrochemical Society; 2018, Vol. 165 Issue 2, pA380-A387, 8p

Academic Journal

Authors:MECA, E.1, MÜNCH, A.2, WAGNER, B.1,3

Source:European Journal of Applied Mathematics; Feb2018, Vol. 29 Issue 1, p118-145, 28p

Academic Journal

Source:Journal of Materials Science: Materials in Electronics; Jan2018, Vol. 29 Issue 2, p1523-1529, 7p

Academic Journal

Source:IET Renewable Power Generation; 2017, Vol. 11 Issue 9, p1136-1141, 6p, 3 Diagrams, 2 Charts, 8 Graphs