Search ResultsSearch Results - MAGNETIZATION

Showing 1 - 20 of 186,417 for search: 'MAGNETIZATION', query time: 0.73s
Academic Journal

Authors:Ostwal, Vaibhav1, vostwal@purdue.edu, Penumatcha, Ashish1, ashish.verma.penumatcha@intel.com, Yu-Ming Hung2, Kent, Andrew D.2, Appenzeller, Joerg1

Source:Journal of Applied Physics; 12/7/2017, Vol. 122 Issue 21, p1-6, 6p

Academic Journal

Source:Journal of Applied Physics; 11/21/2017, Vol. 122 Issue 19, p1-7, 7p, 2 Color Photographs, 1 Chart, 2 Graphs

Academic Journal

Source:Journal of Applied Physics; 10/28/2017, Vol. 122 Issue 16, p1-7, 7p, 1 Diagram, 7 Graphs

Academic Journal

Authors:Soldatov, I. V.1,2, i.soldatov@ifw-dresden.de, Schäfer, R.1,3

Source:Journal of Applied Physics; 10/21/2017, Vol. 122 Issue 15, p153906-1-153906-7, 7p, 1 Diagram, 4 Graphs

Academic Journal

Source:Journal of Applied Physics; 10/21/2017, Vol. 122 Issue 15, p153904-1-153904-7, 7p, 1 Diagram, 2 Charts, 6 Graphs

Academic Journal

Authors:Li, Yingfei, liyffly@163.com, Tian, Na1, tianna@xaut.edu.cn, Fan, Xiaodong1, fanxiaodong@nimte.ac.cn, You, Caiyin1, caiyinyou@xaut.edu.cn, Pei, Wenli2, peiwl@atm.neu.edu.cn, Cheng, Zhenxiang3, cheng@uow.edu.cn

Source:Nanoscale Research Letters; 12/13/2017, Vol. 12 Issue 1, p1-6, 6p

Academic Journal

Authors:Takuo Sakon1, sakon@rins.ryukoku.ac.jp, Naoki Fujimoto1, t140307@mail.ryukoku.ac.jp, Takeshi Kanomata2, kanomata@mail.tohoku-gakuin.ac.jp, Yoshiya Adachi3, adachy@yz.yamagata-u.ac.jp

Source:Metals (2075-4701); Oct2017, Vol. 7 Issue 10, p1-13, 13p

Academic Journal

Authors:Thota, S.1, sujitdas@berkeley.edu, Ghosh, S.1, Nayak, S.1, Joshi, D. C.1, Pramanik, P.1, Roychowdhury, K.2, Das, S.3, subhasht@iitg.ac.in

Source:Journal of Applied Physics; 2017, Vol. 122 Issue 12, p124304-1-124304-7, 7p, 5 Graphs

Academic Journal

Source:Journal of Applied Physics; 2017, Vol. 122 Issue 12, p123906-1-123906-10, 10p, 1 Black and White Photograph, 9 Graphs

Academic Journal

Source:Journal of Applied Physics; 2017, Vol. 122 Issue 11, p115101-1-115101-11, 11p, 6 Charts, 10 Graphs

Academic Journal

Source:Journal of Applied Physics; 2017, Vol. 122 Issue 11, p113903-1-113903-6, 6p, 1 Diagram, 1 Chart, 3 Graphs

Academic Journal

Source:Journal of Applied Physics; 2017, Vol. 122 Issue 11, p113901-1-113901-6, 6p, 1 Color Photograph, 1 Diagram, 5 Graphs

Academic Journal

Source:Journal of Applied Physics; 2017, Vol. 122 Issue 10, p1-7, 7p, 1 Diagram, 1 Chart, 7 Graphs

Academic Journal

Authors:Hussain, Zaineb1, Reddy, V. Raghavendra1, varimalla@yahoo.com

Source:Journal of Applied Physics; 2017, Vol. 122 Issue 10, p1-7, 7p, 2 Black and White Photographs, 1 Chart, 6 Graphs

Academic Journal

Authors:Zhou, W.1, syuu.z@imr.tohoku.ac.jp, Seki, T.1,2,3, go-sai@imr.tohoku.ac.jp, Takanashi, K.1,3

Source:Journal of Applied Physics; 2017, Vol. 122 Issue 9, p1-5, 5p, 1 Color Photograph, 3 Graphs

Academic Journal

Authors:Padam, R.1,2, rajenderphyiitg@gmail.com, Sarkar, T.3, Mathieu, R.3, Thota, S.1, Pal, D.1

Source:Journal of Applied Physics; 2017, Vol. 122 Issue 7, p1-7, 7p

Academic Journal

Source:Journal of Applied Physics; 2017, Vol. 122 Issue 7, p1-11, 11p