Search ResultsSearch Results - OPTICAL pumping

Showing 1 - 20 of 29,648 for search: 'OPTICAL pumping', query time: 1.19s
Academic Journal

Authors:Wu, Qianwen1, Liu, Zhaojun1, Zhang, Sasa1, Cong, Zhenghua1, Guan, Chen1, Xue, Feng1, Chen, Hui1, Huang, Qingjie1, Xu, Xiaodong2, xdxu79@yahoo.com.cn, Xu, Jun3, Qin, Zengguang1, qinzengguang@sdu.edu.cn

Source:Optics & Laser Technology; Dec2017, Vol. 97, p36-40, 5p

Academic Journal

Authors:Flower, C.1,2, Freeman, M. S.1,3,4, Plue, M.5, Driehuys, B.1, bastiaan.driehuys@duke.edu

Source:Journal of Applied Physics; 2017, Vol. 122 Issue 2, p1-6, 6p

Academic Journal

Source:Journal of Applied Physics; 2017, Vol. 121 Issue 10, p1-10, 10p, 2 Diagrams, 1 Chart, 11 Graphs

Academic Journal

Authors:Bharti, Gaurav Kumar1, Rakshit, Jayanta Kumar1, jayantarakshit.eie@nita.ac.in

Source:Photonic Network Communications; Jun2018, Vol. 35 Issue 3, p381-391, 11p

Academic Journal

Source:Applied Physics Letters; 1/22/2018, Vol. 112 Issue 4, p1-N.PAG, 5p, 1 Diagram, 2 Graphs

Academic Journal

Authors:Xu, Shan1, Gao, Shufang1, Zhang, Ge2, zhg@fjirsm.ac.cn

Source:Optics & Laser Technology; Dec2017, Vol. 97, p354-357, 4p

Academic Journal

Authors:Yun, Peter1, enxue.yun@obspm.fr, Guérandel, Stéphane1, de Clercq, Emeric1

Source:Journal of Applied Physics; 2016, Vol. 119 Issue 24, p244502-1-244502-12, 12p, 4 Diagrams, 1 Chart, 11 Graphs

Academic Journal

Authors:Yanran Gu1, Chengmin Lei1, Jun Liu1, Ruixian Li1, Le Liu1, Hu Xiao1,2,3, Zilun Chen1,2,3, zilun2003@163.com

Source:Optical Engineering; Nov2017, Vol. 56 Issue 11, p116109-1-116109-5, 5p, 4 Diagrams, 2 Graphs

Academic Journal

Source:Optical Materials; Oct2017, Vol. 72, p578-582, 5p

Academic Journal

Authors:Kazuhiro Ban1, Yoshikazu Hirai2,3, hirai@nms.me.kyoto-u.ac.jp, Kazuya Tsujimoto2, Akira Terao1, Tetsuo Kobayashi3, Osamu Tabata3

Source:Journal of Vacuum Science & Technology: Part A-Vacuums, Surfaces & Films; Nov/Dec2016, Vol. 34 Issue 6, p1-10, 10p

Academic Journal

Authors:Zhu, G. Y.1, zhugangyi@njupt.edu.cn, Qin, F. F.2, Guo, J. Y.3, Xu, C. X.2, Wang, Y. J.1, wangyj@njupt.edu.cn

Source:Applied Physics Letters; 11/13/2017, Vol. 111 Issue 20, p1-4, 4p, 3 Diagrams, 2 Graphs

Academic Journal

Authors:Chen, Zuxin1, Chen, Xuechen2, Chu, Sheng1, chusheng@mail.sysu.edu.cn, Peng, Rufang3

Source:Optical Materials; Oct2017, Vol. 72, p459-463, 5p

Academic Journal

Source:Journal of Applied Physics; 2015, Vol. 118 Issue 12, p124903-1-124903-11, 11p, 1 Diagram, 2 Charts, 13 Graphs

Conference

Contributors:Yoshida, Yurie, Fukui, Toshimi, Ishigure, Takaaki

Source:2017 IEEE CPMT Symposium Japan (ICSJ) CPMT Symposium Japan (ICSJ), 2017 IEEE. :181-184 Nov, 2017

Relation:2017 IEEE CPMT Symposium Japan (ICSJ)

Academic Journal

Authors:Yanhao Tang1, Wei Xie1, Mandal, Krishna C.2, McGuire, John A.1, mcguire@pa.msu.edu, Chih Wei Lai1, cwlai@msu.edu

Source:Journal of Applied Physics; 2015, Vol. 118 Issue 11, p113103-1-113103-8, 8p, 1 Diagram, 6 Graphs

Academic Journal

Authors:Rakshit, Jayanta1, rakshitjk@rediffmail.com, Roy, Jitendra

Source:Photonic Network Communications; Aug2017, Vol. 34 Issue 1, p84-92, 9p