Search ResultsSearch Results - OSCILLATIONS

Showing 1 - 20 of 309,554 for search: 'OSCILLATIONS', query time: 1.05s
Academic Journal

Authors:ERIKO NISHIMOTO1, eriko@kugi.kyoto-u.ac.jp, SHIGEO YODEN1

Source:Journal of the Atmospheric Sciences; Apr2017, Vol. 74 Issue 4, p1105-1125, 21p, 11 Graphs, 3 Maps

Academic Journal

Source:Journal of the Atmospheric Sciences; Apr2017, Vol. 74 Issue 4, p1321-1342, 22p, 11 Graphs, 1 Map

Academic Journal

Authors:Yang, Da-Jie1,2, Pan, Gui-Ming2, Ding, Si-Jing2, Hao, Zhong-Hua2, Zhou, Li2, zhouli@whu.edu.cn, Wang, Qu-Quan1,2, qqwang@whu.edu.cn

Source:Optical Materials; Nov2017, Vol. 73, p358-363, 6p

Academic Journal

Source:Journal of Applied Physics; 11/14/2017, Vol. 122 Issue 18, p1-5, 5p

Academic Journal

Source:Canadian Journal of Physics; Dec2016, Vol. 94 Issue 12, p1344-1352, 9p, 2 Color Photographs, 1 Diagram, 1 Chart, 8 Graphs

Academic Journal

Authors:YONG LIU1, liuyongsdu@aliyun.com, XIAOGUANG QI2, xiaogqi@gmail.comxiaogqi@mail.sdu.edu.cn

Source:Journal of Computational Analysis & Applications; Jun2018, Vol. 24 Issue 7, p1366-1374, 9p

Academic Journal

Source:Journal of Applied Physics; 2017, Vol. 122 Issue 5, p053101-1-053101-5, 5p, 1 Diagram, 4 Graphs

Periodical

Authors:Masters, Jeff

Source:Scientific American; Dec2014, Vol. 311 Issue 6, p68-75, 8p

Academic Journal

Authors:HEIDA, MARTIN1, martin.heida@wias-berlin.de, MIELKE, ALEXANDER2, alexander.mielke@wias-berlin.de

Source:Discrete & Continuous Dynamical Systems - Series S; Dec2017, Vol. 10 Issue 6, p1303-1327, 25p

Academic Journal

Source:Journal of Coastal Research; Nov2017, Vol. 33 Issue 6, p1408-1422, 15p, 3 Charts, 11 Graphs, 1 Map

Academic Journal

Source:Nanoscale Research Letters; 10/13/2017, Vol. 12 Issue 1, p1-7, 7p

Academic Journal

Authors:Xiaolu Cui1, cui_xiaolu@foxmail.com, Guangxiong Chen1, chen_guangx@163.com, Hongjuan Yang2, yhj1116@126.com, Huajiang Ouyang3, h.ouyang@liverpool.ac.uk, Wenyi Yan4, wenyi.yan@monash.edu

Source:Journal of Vibroengineering; Sep2017, Vol. 19 Issue 6, p4516-4530, 15p, 11 Diagrams, 2 Charts, 5 Graphs

Academic Journal

Source:Journal of Applied Physics; 2017, Vol. 122 Issue 2, p1-9, 9p

Academic Journal

Authors:Grimaud, Lou1, lou.grimaud@cnrs-orleans.fr, Mazouffre, Stéphane1

Source:Journal of Applied Physics; 2017, Vol. 122 Issue 2, p1-8, 8p

Academic Journal

Authors:Liu, Wei1, wliu@mae.cuhk.edu.hk, Huang, Jie1, jhuang@mae.cuhk.edu.hk

Source:Automatica; May2017, Vol. 79, p84-92, 9p

Academic Journal

Authors:RUBIN, JONATHAN E.1, jonrubin@pitt.edu, SIGNERSKA-RYNKOWSKA, JUSTYNA2,3, justyna.signerska@pg.edu.pl, TOUBOUL, JONATHAN D.2,4, jonathan.touboul@college-de-france.fr, VIDAL, ALEXANDRE5, alexandre.vidal@univ-evry.fr

Source:Discrete & Continuous Dynamical Systems - Series B; Dec2017, Vol. 22 Issue 10, p3967-4002, 36p

Academic Journal

Authors:Shumaev, A. I.1,2, shumaev99@gmail.com, Maizelis, Z. A.2,3, mjkp@ukr.net

Source:Journal of Applied Physics; 2017, Vol. 121 Issue 15, p1-8, 8p, 5 Diagrams, 1 Chart, 7 Graphs

Academic Journal

Authors:Taya, M.1, tayam@uw.edu, Xu, C.2, Matsuse, T.3, Muraishi, S.4

Source:Journal of Applied Physics; 2017, Vol. 121 Issue 15, p1-11, 11p, 1 Black and White Photograph, 2 Diagrams, 10 Graphs

Academic Journal

Authors:Pavlenko, А.1, apavlenko@tu.kielce.pl, Kutnyi, B.2, kytnuba1@rambler.ru, Holik, Yu.3, golik38@i.ua

Source:Eastern-European Journal of Enterprise Technologies; 2017, Vol. 89 Issue 5, p43-50, 8p