Search ResultsSearch Results - PENSION SYSTEM

Showing 1 - 20 of 18,204 for search: 'PENSION SYSTEM', query time: 1.25s

Source:Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie, 2017, nr 73, s. 289-302, rys., bibliogr. 12 poz.

Subject Person:Bank Światowy / World Bank

Subject Geographic:Czechy / Czech Republic

Access URL:http://www.zeszyty.fem.put.poznan.pl/numery/ZN_OiZ_PP_73_19.pdf

Source:Rozprawy Ubezpieczeniowe / Journal of Insurance, Financial Markets & Consumer Protection, 2017, nr 3(25), s. 48-63, rys., tab., bibliogr. 39 poz.

Subject Geographic:Polska / Poland, Rosja / Russia

Access URL:https://rf.gov.pl/ru/wp-content/uploads/2017/10/JoIN25_3.pdf

Source:Economics & Sociology, 2017, vol. 10, nr 4, s. 11-20, rys., tab., bibliogr. 20 poz.

Subject Geographic:Hiszpania / Spain

Access URL:http://www.economics-sociology.eu/files/05_01_485_Blanco-Encomienda_Ruiz-Garcia.pdf

Academic Journal

Source:Bìznes Inform, Vol 12, Iss 479, Pp 385-390 (2017)

File Description:electronic resource

Relation:http://www.business-inform.net/export_pdf/business-inform-2017-12_0-pages-385_390.pdf; https://doaj.org/toc/2222-4459; https://doaj.org/toc/2311-116X

Access URL:https://doaj.org/article/3e86b1ebc55a4c72bec8e85fb0809f58

Source:Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu / Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, nr 480, s. 19-38, rys., bibliogr. 73 poz.

Access URL:http://www.dbc.wroc.pl/publication/42580

Academic Journal

Source:Problemi Ekonomiki, Vol 4, Pp 108-116 (2017)

File Description:electronic resource

Relation:http://www.problecon.com/export_pdf/problems-of-economy-2017-4_0-pages-108_116.pdf; https://doaj.org/toc/2222-0712; https://doaj.org/toc/2311-1186

Access URL:https://doaj.org/article/d9300d84e0c44fa8bde98be11f91573b

Academic Journal

Source:Bìznes Inform, Vol 12, Iss 479, Pp 300-305 (2017)

File Description:electronic resource

Relation:http://www.business-inform.net/export_pdf/business-inform-2017-12_0-pages-300_305.pdf; https://doaj.org/toc/2222-4459; https://doaj.org/toc/2311-116X

Access URL:https://doaj.org/article/3d819aa64e7a483f95b4b12f4124fc65

Academic Journal

Authors:Anna Khemii

Source:Baltic Journal of Economic Studies, Vol 3, Iss 1, Pp 93-98 (2017)

File Description:electronic resource

Relation:http://www.baltijapublishing.lv/index.php/issue/article/view/165/172; https://doaj.org/toc/2256-0742; https://doaj.org/toc/2256-0963

Access URL:https://doaj.org/article/2e487d638da3489f97d4485109ea6f97

Academic Journal

Authors:Ivanka Daneva

Source:Novo Znanie, Vol 6, Iss 3, Pp 7-20 (2017)

File Description:electronic resource

Relation:http://science.uard.bg/index.php/newknowledge/article/view/303; https://doaj.org/toc/1314-5703; https://doaj.org/toc/2367-4598

Access URL:https://doaj.org/article/a8d4fc5928d144dcb971797a80c2f32b

Academic Journal

Source:Vìsnik Žitomirsʹkogo Deržavnogo Tehnologìčnogo Unìversitetu. Ekonomìčnì Nauki, Vol 3, Iss 81, Pp 13-16 (2017)

File Description:electronic resource

Relation:http://ven.ztu.edu.ua/article/view/112269/107091; https://doaj.org/toc/1728-4236

Access URL:https://doaj.org/article/5bcf1a1fadff43938dc673cc2677af50

Academic Journal

Source:Prostranstvennaâ Èkonomika, Iss 4, Pp 130-147 (2017)

File Description:electronic resource

Relation:http://www.spatial-economics.com/images/spatial-econimics/2017_4/SE.2017.4.130-147.Chistova.pdf; https://doaj.org/toc/1815-9834; https://doaj.org/toc/2587-5957

Access URL:https://doaj.org/article/c1dc2d883b054f52b94e08b5e19b047e

Academic Journal

Source:Èkonomika Regiona, Vol 13, Iss 3, Pp 716-731 (2017)

File Description:electronic resource

Relation:http://www.economyofregion.com/archive/2017/66/2957/pdf/; https://doaj.org/toc/2072-6414; https://doaj.org/toc/2411-1406

Access URL:https://doaj.org/article/78bc42412cca4c03b03021242593fc4f

Academic Journal

Authors:D. Shterev

Source:Trakia Journal of Sciences, Vol 15, Iss 4, Pp 364-366 (2017)

File Description:electronic resource

Relation:http://tru.uni-sz.bg/tsj/Vol.15,%20N%204,%202017/18.pdf; https://doaj.org/toc/1312-1723; https://doaj.org/toc/1313-3551

Access URL:https://doaj.org/article/1e2ec305916040c29b3ce5efe692cf7f

Academic Journal

Source:Economic Analysis, Vol 50, Iss 1/2, Pp 26-37 (2017)

File Description:electronic resource

Relation:http://www.library.ien.bg.ac.rs/index.php/ea/article/view/342/337; https://doaj.org/toc/1821-2573; https://doaj.org/toc/2560-3949

Access URL:https://doaj.org/article/6f0b873b9eeb460684178510021e3275

Academic Journal

Source:한국노년학 36.3 (2016): 809-826.

Availability:http://scholar.dkyobobook.co.kr/searchDetail.laf?barcode=4010024958629