Search ResultsSearch Results - PHASE transformations (Physics)

Showing 1 - 20 of 185,784 for search: 'PHASE transformations (Physics)', query time: 0.80s
Academic Journal

Authors:GROHE, MARTIN1, grohe@informatik.rwth-aachen.de, KREUTZER, STEPHAN2, stephan.kreutzer@tuberlin.de, SIEBERTZ, SEBASTIAN3, siebertz@mimuw.edu.pl

Source:Journal of the ACM; Jun2017, Vol. 64 Issue 3, p1-32, 32p

Academic Journal

Authors:Hideaki Yoshioka1, yoshi@ishikawanct.ac.jp, Tomoaki Kyoden2, Tadashi Hachiga2

Source:Journal of Applied Physics; 12/14/2017, Vol. 122 Issue 22, p1-9, 9p

Academic Journal

Authors:Rosandi, Yudi1, Grossi, Joás2, Bringa, Eduardo M.2, Urbassek, Herbert M.3, urbassek@rhrk.uni-kl.de

Source:Journal of Applied Physics; 2018, Vol. 123 Issue 3, p034305-1-034305-6, 6p, 3 Color Photographs, 3 Black and White Photographs

Academic Journal

Authors:Lasaosa, Aitor1,2, alasaosa@ceit.es, Gurruchaga, Kizkitza1,2, kgurruchaga@ceit.es, Arizti, Fernando1,2, fernando@ceit.es, Marínez-de-Guerenu, Ane1,2, amartinez@ceit.es

Source:Journal of Applied Physics; 2018, Vol. 123 Issue 3, p033904-1-033904-11, 11p, 2 Black and White Photographs, 10 Graphs

Academic Journal

Authors:Jiao Qian1, Jian-ping Xia1, Hong-xiang Sun1,2, jsdxshx@ujs.edu.cn, Shou-qi Yuan1, Shouqiy@ujs.edu.cn, Yong Ge1, Xiao-zhu Yu1

Source:Journal of Applied Physics; 12/28/2017, Vol. 122 Issue 24, p1-7, 7p

Academic Journal

Authors:Jun Li1, wuqianglsd@163.com, Qiang Wu1, Tao Xue1, Huayun Geng1, Jidong Yu1, Ke Jin1, Jiabo Li1, Ye Tan1, Feng Xi1

Source:Journal of Applied Physics; 2017, Vol. 122 Issue 2, p1-7, 7p

Academic Journal

Authors:Tussupzhanov, Aidyn1,2,3, aidyn.tussupzhanov@mail.ru, Yerbolatuly, Dosym1, e_dosym@mail.ru, Kveglis, Ludmila I.1,3, kveglis@list.ru, Filarowski, Aleksander2,4,5, aleksander.filarowski@chem.uni.wroc.pl

Source:Metals (2075-4701); Jan2018, Vol. 8 Issue 1, p1-11, 11p

Academic Journal

Authors:Junqin Shi1, shijunqin2012@163.com, Xinqi Wei2, weixinqilj@163.com, Juan Chen1, juanchcumt@126.com, Kun Sun1, sunkun@xjtu.edu.cn, Liang Fang1, fangl@xjtu.edu.cn

Source:Crystals (2073-4352); Jan2018, Vol. 8 Issue 1, p1-15, 15p

Academic Journal

Authors:Taoyu Zou1,2, taoyuzou@gmail.com, Xiaoyan Wang1, 18987100281@163.com, Haidong Ju3, hdju1977@hotmail.com, Li Zhao3, Zhaolisxxy@163.com, Tingting Guo1, andy0081986@126.com, Wei Wu4, hai.wang.ucl@gmail.com, Hai Wang1,2, wei.wu@ucl.ac.uk

Source:Crystals (2073-4352); Jan2018, Vol. 8 Issue 1, p1-12, 12p

Academic Journal

Authors:Kilmametov, Askar R.1, askar.kilmametov@kit.edu, Ivanisenko, Yulia1, julia.ivanisenko@kit.edu, Straumal, Boris B.1,2,3, straumal@issp.ac.ru, Gornakova, Alena S.1,2, alenahas@issp.ac.ru, Mazilkin, Andrey A.1,2, andrey.mazilkin@kit.edu, Hahn, Horst1, horst.hahn@kit.edu

Source:Metals (2075-4701); Jan2018, Vol. 8 Issue 1, p1-12, 12p

Academic Journal

Source:Journal of Applied Physics; 2017, Vol. 122 Issue 10, p1-10, 10p, 4 Diagrams, 1 Chart, 11 Graphs

Academic Journal

Authors:Kun Wang1, Jun Chen1,2, jun_chen@iapcm.ac.cn, Xueyang Zhang3, Wenjun Zhu4

Source:Journal of Applied Physics; 2017, Vol. 122 Issue 10, p1-11, 11p, 2 Color Photographs, 6 Diagrams, 3 Charts, 5 Graphs

Academic Journal

Authors:Markiewicz, R. S.1, markiewic@neu.edu, Buda, I. G.1, Mistark, P.1, Lane, C.1, Bansil, A.1

Source:Journal of Superconductivity & Novel Magnetism; Mar2018, Vol. 31 Issue 3, p651-655, 5p

Academic Journal

Authors:Tiejun Zhao1, zhaotiejunfe@126.com, Honghao Yan1, dlutpaper@163.com, Xiaojie Li1, 923309973@qq.com, Yang Wang1, 542078671@qq.com

Source:Materials Science Forum; 2018, Vol. 910, p31-34, 4p

Academic Journal

Authors:BATANGOUNA, NARCISSE1, banarcissess@yahoo.fr, PIERRE, MORGAN2, pierre@math.univ-poitiers.fr

Source:Communications on Pure & Applied Analysis; Jan2018, Vol. 17 Issue 1, p1-19, 19p

Academic Journal

Authors:Friedrich, Daniel1, daniel.friedrich@chemie.uni-regensburg.de, Schlosser, Marc1, marc.schlosser@chemie.uni-regensburg.de, Etter, Martin2, martin.etter@desy.de, Pfitzner, Arno1, arno.pfitzner@chemie.uni-regensburg.de

Source:Crystals (2073-4352); Dec2017, Vol. 7 Issue 12, preceding p1-11, 24p

Academic Journal

Authors:Koji Kosai1, koji.kosai@keio.jp, Hu Huang1, huanghuzy@163.com, Jiwang Yan1, yan@mech.keio.ac.jp

Source:Crystals (2073-4352); Dec2017, Vol. 7 Issue 12, p1-11, 11p

Academic Journal

Source:Journal of Applied Physics; 11/21/2017, Vol. 122 Issue 19, p1-7, 7p, 1 Color Photograph, 1 Diagram, 7 Graphs