Search ResultsSearch Results - POLARIZATION (Nuclear physics)

Showing 1 - 20 of 54,378 for search: 'POLARIZATION (Nuclear physics)', query time: 0.85s
Academic Journal

Source:Journal of the American Chemical Society; 8/9/2017, Vol. 139 Issue 31, p10609-10612, 4p

Academic Journal

Source:International Journal of Antennas & Propagation; 10/16/2017, p1-9, 9p

Academic Journal

Authors:Hailin Xu1, Xi Wang1, Xing Jiang1, Xiaoyu Dai1, xiaoyudai@126.com, Yuanjiang Xiang1

Source:Journal of Applied Physics; 2017, Vol. 122 Issue 2, p1-7, 7p

Academic Journal

Authors:Jiameng Zhang1, Lan Yang2, Linpeng Li2, Tong Zhang1, Haihong Li1, haihongli@bupt.edu.cn, Qingmin Wang1, Yanan Hao1, Ming Lei1, mlei@bupt.edu.cn, Ke Bi1, bike@bupt.edu.cn

Source:Journal of Applied Physics; 2017, Vol. 122 Issue 1, p1-5, 5p, 1 Illustration, 3 Charts, 4 Graphs

Academic Journal

Source:Journal of Applied Physics; 2017, Vol. 122 Issue 8, p1-8, 8p, 1 Black and White Photograph, 1 Chart, 3 Graphs

Academic Journal

Source:Journal of Applied Physics; 2017, Vol. 122 Issue 6, p064102-1-064102-6, 6p, 1 Chart, 5 Graphs

Academic Journal

Authors:Qiqi Zheng1, Yongfeng Li1, liyf217130@126.com, Yongqiang Pang1, Hongya Chen1, Sui, Sai1, Jingfan Yang1, Hua Ma1, Shaobo Qu1, Jieqiu Zhang1, zhangjiq0@163.com

Source:Journal of Applied Physics; 2017, Vol. 122 Issue 6, p063106-1-063106-6, 6p, 1 Diagram, 5 Graphs

Academic Journal

Source:Journal of Applied Physics; 2017, Vol. 122 Issue 2, p1-13, 13p

Academic Journal

Authors:Shaonan An1,2, Haibing Xu1,2, Yulu Zhang1,2, Song Wu1,2, Jianjun Jiang1,2, Yun He1,2, heyun@hust.edu.cn, Ling Miao1,2, miaoling@mail.hust.edu.cn

Source:Journal of Applied Physics; 2017, Vol. 122 Issue 2, p025113-1-025113-5, 5p, 1 Color Photograph, 2 Diagrams, 1 Chart, 3 Graphs

Academic Journal

Source:Journal of Physical Chemistry A; 12/7/2017, Vol. 121 Issue 48, p9221-9228, 8p

Academic Journal

Authors:Zhao ZHANG1, bjzhangzhao323@126.com, Xiangyu CAO1, xiangyucaokdy@163.com, Jun GAO1, gjgj9694@163.com, Sijia LI1, lsj051@126.com, Liming XU2, 10575229@qq.com

Source:Radioengineering; Sep2017, Vol. 26 Issue 3, p691-698, 8p

Academic Journal

Source:International Journal of Antennas & Propagation; 7/3/2017, p1-9, 9p

Academic Journal

Source:International Journal of Antennas & Propagation; 6/5/2017, p1-7, 7p

Academic Journal

Source:Journal of Physical Chemistry A; Jul2017, Vol. 121 Issue 27, p5127-5135, 9p

Academic Journal

Authors:Baumann, Bernhard1, bernhard.baumann@meduniwien.ac.at

Source:Applied Sciences (2076-3417); May2017, Vol. 7 Issue 5, p1-34, 34p

Academic Journal

Authors:Rodriguez, Pedro1, pm1rogap@uco.es, Jimenez, Jesus2, jesusj78@gmail.com, Guillet, Thierry2,3, thierry.guillet@strath.ac.uk, Ackemann, Thorsten2, thorsten.ackemann@strath.ac.uk

Source:Applied Sciences (2076-3417); May2017, Vol. 7 Issue 5, p1-9, 9p

Academic Journal

Authors:Ivády, Viktor1,2, ivady.viktor@wigner.mta.hu, Szász, Krisztián1,3, szasz.krisztian@wigner.mta.hu, Falk, Abram. L.3,4, afalk@us.ibm.com, Klimov, Paul V.3,5, pklimov@uchicago.edu, Christle, David J.3,5, christle@uchicago.edu, Koehl, William F.3, koehl@uchicago.edu, Janzén, Erik2, erija@ifm.liu.se, Abrikosov, Igor A.2,6,7, igor.abrikosov@ifm.liu.se, Awschalom, David D.3, awsch@uchicago.edu, Gali, Adam1,8, gali.adam@wigner.mta.hu

Source:Materials Science Forum; 2016, Vol. 858, p287-290, 4p