Search ResultsSearch Results - POLARIZATION (Nuclear physics)

Showing 1 - 20 of 55,394 for search: 'POLARIZATION (Nuclear physics)', query time: 0.75s
Academic Journal

Source:Journal of Applied Physics; 2018, Vol. 123 Issue 3, p033105-1-033105-9, 9p, 1 Chart, 9 Graphs

Academic Journal

Source:Journal of Physical Chemistry B; 2/22/2018, Vol. 122 Issue 7, p2073-2081, 9p

Academic Journal

Source:Journal of the American Chemical Society; 8/9/2017, Vol. 139 Issue 31, p10609-10612, 4p

Academic Journal

Source:International Journal of Antennas & Propagation; 10/16/2017, p1-9, 9p

Academic Journal

Authors:Hailin Xu1, Xi Wang1, Xing Jiang1, Xiaoyu Dai1, xiaoyudai@126.com, Yuanjiang Xiang1

Source:Journal of Applied Physics; 2017, Vol. 122 Issue 2, p1-7, 7p

Academic Journal

Authors:Jiameng Zhang1, Lan Yang2, Linpeng Li2, Tong Zhang1, Haihong Li1, haihongli@bupt.edu.cn, Qingmin Wang1, Yanan Hao1, Ming Lei1, mlei@bupt.edu.cn, Ke Bi1, bike@bupt.edu.cn

Source:Journal of Applied Physics; 2017, Vol. 122 Issue 1, p1-5, 5p, 1 Illustration, 3 Charts, 4 Graphs

Academic Journal

Source:Journal of Applied Physics; 2017, Vol. 122 Issue 8, p1-8, 8p, 1 Black and White Photograph, 1 Chart, 3 Graphs

Academic Journal

Source:Journal of Applied Physics; 2017, Vol. 122 Issue 6, p064102-1-064102-6, 6p, 1 Chart, 5 Graphs

Academic Journal

Authors:Qiqi Zheng1, Yongfeng Li1, liyf217130@126.com, Yongqiang Pang1, Hongya Chen1, Sui, Sai1, Jingfan Yang1, Hua Ma1, Shaobo Qu1, Jieqiu Zhang1, zhangjiq0@163.com

Source:Journal of Applied Physics; 2017, Vol. 122 Issue 6, p063106-1-063106-6, 6p, 1 Diagram, 5 Graphs

Academic Journal

Source:Journal of Applied Physics; 2017, Vol. 122 Issue 2, p1-13, 13p

Academic Journal

Authors:Shaonan An1,2, Haibing Xu1,2, Yulu Zhang1,2, Song Wu1,2, Jianjun Jiang1,2, Yun He1,2, heyun@hust.edu.cn, Ling Miao1,2, miaoling@mail.hust.edu.cn

Source:Journal of Applied Physics; 2017, Vol. 122 Issue 2, p025113-1-025113-5, 5p, 1 Color Photograph, 2 Diagrams, 1 Chart, 3 Graphs

Academic Journal

Source:Journal of Physical Chemistry A; 12/7/2017, Vol. 121 Issue 48, p9221-9228, 8p

Academic Journal

Authors:Hilborn, Robert C.1, rhilborn@aapt.org

Source:American Journal of Physics; Mar2018, Vol. 86 Issue 3, p186-197, 12p

Academic Journal

Authors:Zhao ZHANG1, bjzhangzhao323@126.com, Xiangyu CAO1, xiangyucaokdy@163.com, Jun GAO1, gjgj9694@163.com, Sijia LI1, lsj051@126.com, Liming XU2, 10575229@qq.com

Source:Radioengineering; Sep2017, Vol. 26 Issue 3, p691-698, 8p

Academic Journal

Source:International Journal of Antennas & Propagation; 7/3/2017, p1-9, 9p

Academic Journal

Source:Review of Scientific Instruments; Dec2017, Vol. 88 Issue 12, p1-13, 13p, 2 Color Photographs, 1 Black and White Photograph, 2 Diagrams, 2 Charts, 6 Graphs