Search ResultsSearch Results - RARE earth ions

Showing 1 - 20 of 28,296 for search: 'RARE earth ions', query time: 1.05s
Academic Journal

Authors:Kovács, László1, kovacs.laszlo@wigner.mta.hu, Kocsor, Laura1, kocsor.laura@wigner.mta.hu, Szaller, Zsuzsanna1, szaller.zsuzsanna@wigner.mta.hu, Hajdara, Ivett1, hajdara.ivett@wigner.mta.hu, Dravecz, Gabriella1, dravecz.gabriella@wigner.mta.hu, Lengyel, Krisztián1, lengyel.krisztian@wigner.mta.hu, Corradi, Gábor1, corradi.gabor@wigner.mta.hu

Source:Crystals (2073-4352); Aug2017, Vol. 7 Issue 8, p1-9, 9p

Academic Journal

Source:Journal of Materials Science: Materials in Electronics; Jun2018, Vol. 29 Issue 12, p9994-10007, 14p

Academic Journal

Authors:Jing-Xing Wu1, Bing Yan1, byan@tongji.edu.cn

Source:Industrial & Engineering Chemistry Research; 5/30/2018, Vol. 57 Issue 21, p7105-7111, 7p

Academic Journal

Authors:Ali, Mohamed A.1,2, mohamedali@zju.edu.cn, Liu, Xiaofeng1, Qiu, Jianrong3, qjr@zju.edu.cn

Source:Journal of Materials Science: Materials in Electronics; May2018, Vol. 29 Issue 10, p8701-8709, 9p

Academic Journal

Authors:Sijun Liang1,2, Zhiyun Hou1,2, houzhiyun@163.com, Guiyao Zhou1,2, Jiantao Liu1,2, Changming Xia1,2

Source:Optical Engineering; May2018, Vol. 57 Issue 5, p1-4, 4p

Academic Journal

Authors:Yan, Shirun1, sryan@fudan.edu.cn

Source:Optical Materials; May2018, Vol. 79, p172-185, 14p

Academic Journal

Authors:Chen, Kexu1, Kang, Ming1, dyw510@126.com, Liu, Min1, Shen, Simin1, Sun, Rong1

Source:Optical Materials; May2018, Vol. 79, p464-469, 6p

Academic Journal

Source:Optical Materials; May2018, Vol. 79, p108-114, 7p

Academic Journal

Authors:Anand, V.1, Sakthivelu, A.2, Kumar, K. Deva Arun3, Valanarasu, S.3, Ganesh, V.4, Shkir, Mohd4, shkirphysics@gmail.comshkirphysics@kku.edu.sa, AlFaify, S.4, sasaalfaify@hotmail.com, Algarni, H.

Source:Journal of Sol-Gel Science & Technology; May2018, Vol. 86 Issue 2, p293-304, 12p

Academic Journal

Source:Journal of Sol-Gel Science & Technology; May2018, Vol. 86 Issue 2, p274-284, 11p

Academic Journal

Authors:Wei, Chunsheng1,2, weichunsheng123@126.com, Yi, Kuiyu2, Sun, Guangsheng2, Wang, Jun1,3

Source:Ultrasonics Sonochemistry; Apr2018, Vol. 42, p57-67, 11p

Academic Journal

Authors:Luo, G., Zhou, W.1, wpzhou@njust.edu.cn, Li, J.2, Zhou, Z.2, Jiang, G.2, Li, W.2, Tang, S.3, Du, Y.3

Source:Journal of Materials Science: Materials in Electronics; May2017, Vol. 28 Issue 10, p7259-7263, 5p

Academic Journal

Source:Journal of Materials Science: Materials in Electronics; May2017, Vol. 28 Issue 10, p7517-7524, 8p