Search ResultsSearch Results - ROCKS

Showing 1 - 20 of 982,325 for search: 'ROCKS', query time: 0.79s
Academic Journal

Authors:Cherniaiev, O. V.1, ipgpnmu@ukr.net

Source:Scientific Bulletin of National Mining University; 2017, Issue 5, p11-17, 77p

Academic Journal

Source:Scientific Bulletin of National Mining University; 2017, Issue 2, p34-43, 10p

Academic Journal

Authors:Zhou, Xiao-Ping1, cqxpzhou@hotmail.com, Xiao, Nan1

Source:Engineering Fracture Mechanics; Feb2018, Vol. 189, p175-193, 19p

Academic Journal

Authors:MÜ NTENER, OTHMAR1, othmar.muntener@unil.ch, ULMER, PETER2

Source:American Journal of Science; Jan2018, Vol. 318 Issue 1, p64-89, 26p

Periodical

Authors:Hall, Shannon

Source:Scientific American; Dec2017, Vol. 317 Issue 6, p12-14, 3p, 1 Color Photograph, 1 Graph

Academic Journal

Authors:HOLÝ, Ondřej1, holy@geotechnikaholy.cz

Source:GeoScience Engineering; Mar2017, Vol. 63 Issue 1, p1-7, 7p

Academic Journal

Authors:ZHE QIN1,2, HOULI FU3, chenxuxin123@sina.cn, WEIMIN CHENG1,2, XUXIN CHEN4

Source:Journal of Residuals Science & Technology; 2017 Supplement 1, Vol. 14, pS161-S167, 7p

Academic Journal

Authors:Li Jianguang1, qingdaokeda@126.com, Wu Yang1, 403751612@qq.com, Wang Yongyan1, wangyongyan@163.com, Qin Nan1, qinnan_qust@126.com, Wang Weixing1, 13969832540@qq.com

Source:Key Engineering Materials; 2017, Vol. 717, p140-146, 7p

Academic Journal

Authors:Ma Zhenguo1, teacher_mzg@163.com, Wang Yongyan1

Source:Key Engineering Materials; 2017, Vol. 717, p136-139, 4p

Academic Journal

Authors:Dong, Menglong1,2, Kulatilake, P.H.S.W.2, kulatila@u.arizona.edu, Zhang, Faming1

Source:Computers & Geotechnics; Apr2018, Vol. 96, p132-149, 18p

Academic Journal

Contributors:Sissakian, Varoujan K., Author, Adamo, Nasrat, Author, Al-Ansari, Nadhir, Author, Knutsson, Sven, Author, Laue, Jan, Author, Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Geoteknologi, Originator

Source:Journal of Earth Sciences and Geotechnical Engineering. 8(2):1-15

File Description:electronic

Access URL:http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:ltu:diva-67804
http://www.scienpress.com/journal_focus.asp?main_id=59&Sub_id=IV&Issue=586463
http://ltu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1186811/FULLTEXT01.pdf

Academic Journal

Authors:Yan-jun, Shen1, shenyanjun993@126.com, Rui-xin, Yan1, Geng-she, Yang1, Guang-li, Xu2, Shan-yong, Wang3

Source:Geotechnical & Geological Engineering; Dec2017, Vol. 35 Issue 6, p2523-2548, 26p

Academic Journal

Authors:Barla, G.1, giovanni.barla@polito.it

Source:Geotechnical & Geological Engineering; Dec2017, Vol. 35 Issue 6, p3025-3033, 9p

Academic Journal

Authors:Sainoki, Atsushi1, atsushi_sainoki@kumamoto-u.ac.jp, Tabata, Shingo2, Mitri, Hani S.3, Fukuda, Daisuke2, Kodama, Jun-ichi2

Source:Computers & Geotechnics; Dec2017, Vol. 92, p186-200, 15p

Academic Journal

Source:Environmental Earth Sciences; Nov2017, Vol. 76 Issue 22, p1-18, 18p

Academic Journal

Authors:Li, Diyuan1, diyuan.li@csu.edu.cn, Zhu, Quanqi1, Zhou, Zilong1, Li, Xibing1, Ranjith, P.G.2

Source:Engineering Fracture Mechanics; Oct2017, Vol. 183, p109-124, 16p

Academic Journal

Authors:Tingting Wang1, Tianyou Li1, Wanchun Zhao2,3, zhaowanchun520@163.com, Yunpeng Ma2, Yanqiu Chen2

Source:Journal of Computational Methods in Sciences & Engineering; 2017, Vol. 17 Issue 4, p745-756, 12p