Search ResultsSearch Results - ROCKS

Showing 1 - 20 of 1,015,828 for search: 'ROCKS', query time: 1.52s
Academic Journal

Authors:Cherniaiev, O. V.1, ipgpnmu@ukr.net

Source:Scientific Bulletin of National Mining University; 2017, Issue 5, p11-17, 77p

Academic Journal

Source:Scientific Bulletin of National Mining University; 2017, Issue 2, p34-43, 10p

Periodical

Authors:Hall, Shannon

Source:Scientific American; Dec2017, Vol. 317 Issue 6, p12-14, 3p, 1 Color Photograph, 1 Graph

Academic Journal

Authors:HOLÝ, Ondřej1, holy@geotechnikaholy.cz

Source:GeoScience Engineering; Mar2017, Vol. 63 Issue 1, p1-7, 7p

Academic Journal

Authors:ZHE QIN1,2, HOULI FU3, chenxuxin123@sina.cn, WEIMIN CHENG1,2, XUXIN CHEN4

Source:Journal of Residuals Science & Technology; 2017 Supplement 1, Vol. 14, pS161-S167, 7p

Academic Journal

Authors:Li Jianguang1, qingdaokeda@126.com, Wu Yang1, 403751612@qq.com, Wang Yongyan1, wangyongyan@163.com, Qin Nan1, qinnan_qust@126.com, Wang Weixing1, 13969832540@qq.com

Source:Key Engineering Materials; 2017, Vol. 717, p140-146, 7p

Academic Journal

Authors:Ma Zhenguo1, teacher_mzg@163.com, Wang Yongyan1

Source:Key Engineering Materials; 2017, Vol. 717, p136-139, 4p

Academic Journal

Authors:GÖKAY, Mehmet Kemal1, mgokay@selcuk.edu.tr, DURSUN, Arif Emre2, aedursun@selcuk.edu.tr

Source:Selcuk University Journal of Engineering, Science & Technology / Selçuk Üniversitesi Mühendislik, Bilim ve Teknoloji Dergisi; 2016, Vol. 4 Issue 4, p297-308, 12p

Academic Journal

Authors:Li, Diyuan1, diyuan.li@csu.edu.cn, Zhu, Quanqi1, Zhou, Zilong1, Li, Xibing1, Ranjith, P.G.2

Source:Engineering Fracture Mechanics; Oct2017, Vol. 183, p109-124, 16p

Academic Journal

Authors:Li, Xiaying, Lei, Xinglin1, Li, Qi2, qli@whrsm.ac.cn

Source:Environmental Earth Sciences; Dec2016, Vol. 75 Issue 23, p1-12, 12p, 4 Diagrams, 1 Chart, 12 Graphs

Academic Journal

Authors:Lei Xue1, Si-Qing Qin1, Xiao-Hua Pan2, panxiaohua@zju.edu.cn, Hong-Ran Chen1, Bai-Cun Yang1

Source:Journal of the Association for Information Systems; 2017, Vol. 18 Issue 11, p1456-1476, 21p, 2 Diagrams, 2 Charts, 9 Graphs, 2 Maps

Academic Journal

Authors:Hongwu Yin1,2, hong5yin@163.com, Hongling Ma1,2, HonglingMa@outlook.com, Xiangsheng Chen1,2, bienangua@outlook.com, Xilin Shi1,2, xlshi@whrsm.ac.cn, Chunhe Yang1,2, chyang@whrsm.ac.cn, Dusseault, Maurice B.3, mauriced@uwaterloo.ca, Yuhao Zhang1,2, sdkjdxzyh@163.com

Source:Applied Sciences (2076-3417); Sep2017, Vol. 7 Issue 9, p1-21, 21p

Academic Journal

Authors:Yan-jun, Shen1, shenyanjun993@126.com, Rui-xin, Yan1, Geng-she, Yang1, Guang-li, Xu2, Shan-yong, Wang3

Source:Geotechnical & Geological Engineering; Dec2017, Vol. 35 Issue 6, p2523-2548, 26p

Academic Journal

Authors:Barla, G.1, giovanni.barla@polito.it

Source:Geotechnical & Geological Engineering; Dec2017, Vol. 35 Issue 6, p3025-3033, 9p

Academic Journal

Authors:Sainoki, Atsushi1, atsushi_sainoki@kumamoto-u.ac.jp, Tabata, Shingo2, Mitri, Hani S.3, Fukuda, Daisuke2, Kodama, Jun-ichi2

Source:Computers & Geotechnics; Dec2017, Vol. 92, p186-200, 15p

Academic Journal

Source:Computers & Geosciences; Sep2017, Vol. 106, p10-17, 8p