Search ResultsSearch Results - SPECTROMETRY

Showing 1 - 20 of 831,886 for search: 'SPECTROMETRY', query time: 0.78s
Academic Journal

Authors:Mouchtouris, S.1, Kokkoris, G.1, g.kokkoris@inn.demokritos.gr

Source:Journal of Applied Physics; 2018, Vol. 123 Issue 2, p1-13, 13p

Academic Journal

Authors:Eunji Cho1, Witt, Matthias2, Hur, Manhoi3,4, Maeng-Joon Jung1, Sunghwan Kim1,5, sunghwank@knu.ac.kr

Source:Analytical Chemistry; 11/21/2017, Vol. 89 Issue 22, p12101-12107, 7p

Academic Journal

Authors:Yibing Zuo1, Y.Zuo@tudelft.nl, Nedeljkovic, Marija1, M.Nedeljkovic@tudelft.nl, Guang Ye1, G.Ye@tudelft.nl

Source:Key Engineering Materials; 2018, Vol. 761, p65-68, 4p

Academic Journal

Authors:Keshavarzifard, Mehrzad1, mkf1759@yahoo.com, Zakaria, Mohamad Pauzi2, mpauzi57@um.edu.my, Keshavarzifard, Shahin3, shahinkf@yahoo.com, Sharifi, Reza4, rezasharifi@shirazu.ac.ir

Source:Pertanika Journal of Science & Technology; Jan2018, Vol. 26 Issue 1, p95-120, 25p

Academic Journal

Source:Journal of Applied Physics; 12/28/2017, Vol. 122 Issue 24, p1-7, 7p

Academic Journal

Authors:Evans, M. D. G.1,2, mathew.evans@mail.mcgill.ca, Bergthorson, J. M.2, Coulombe, S.1

Source:Journal of Applied Physics; 11/7/2017, Vol. 122 Issue 17, p173305-1-173305-11, 11p, 3 Color Photographs, 3 Diagrams, 8 Graphs

Academic Journal

Authors:Daigle, J.-F.1, jean-francois.daigle@drdc-rddc.gc.ca, Pudo, D.1, Théberge, F.1

Source:Journal of Applied Physics; 11/7/2017, Vol. 122 Issue 17, p173102-1-173102-5, 5p, 1 Color Photograph, 1 Diagram, 3 Graphs

Academic Journal

Authors:Wenchao Wei1,2,3, Yanyan Zhang4, Komorek, Rachel5, Plymale, Andrew6, Rujia Yu5, Bingchen Wang1, Zihua Zhu4, Fanghua Liu1, fhliu@yic.ac.cn, Xiao-Ying Yu2, xiaoying.yu@pnnl.gov

Source:Biointerphases; 2017, Vol. 12 Issue 5, p1-11, 11p

Academic Journal

Source:Journal of Applied Physics; 10/7/2015, Vol. 118 Issue 13, p134303-1-134303-7, 7p, 2 Diagrams, 5 Graphs

Academic Journal

Source:Journal of Applied Physics; 2017, Vol. 122 Issue 8, p1-10, 10p, 2 Charts, 5 Graphs

Academic Journal

Authors:Huff, M.1, Pedersen, M.1

Source:Journal of Applied Physics; 2017, Vol. 122 Issue 2, p023302-1-023302-8, 8p, 3 Black and White Photographs, 3 Diagrams, 1 Chart, 2 Graphs

Academic Journal

Authors:Fiebrandt, Marcel1, fiebrandt@aept.rub.de, Oberberg, Moritz1, Awakowicz, Peter1

Source:Journal of Applied Physics; 2017, Vol. 122 Issue 1, p1-15, 15p, 2 Color Photographs, 1 Black and White Photograph, 6 Charts, 8 Graphs

Academic Journal

Authors:Tianyu Chen1, chentianyu8968@outlook.com, Jun Cao1, caojunxm@126.com, Baosheng Jin1, bsjin@seu.edu.cn

Source:Applied Sciences (2076-3417); Dec2017, Vol. 7 Issue 12, p1-13, 13p

Academic Journal

Authors:张彬1, jaina96@163.com, 邓樱花1, 苏明伟1, 张洪权1

Source:Journal of Central China Normal University; 2017, Vol. 51 Issue 6, p777-785, 6p

Academic Journal

Authors:Borowski, Gabriel1, g.borowski@pollub.pl, Świderski, Tomasz2, Ozga, Małgorzata1

Source:Advances in Science & Technology - Research Journal; Dec2017, Vol. 11 Issue 4, p168-174, 7p

Academic Journal

Authors:Gilber, Jay1, gilber26@purdue.edu, Charnley, Mirren2, mcharnley@swin.edu.au, Cheng, Christopher1, cjcheng@purdue.edu, Reynolds, Nicholas P.3, nreynolds@swin.edu.au, Jones, Owen G.1, joneso@purdue.edu

Source:Biointerphases; Oct2017, Vol. 12 Issue 4, p1-6, 6p

Academic Journal

Source:Journal of Vacuum Science & Technology: Part B-Nanotechnology & Microelectronics; May/Jun2016, Vol. 34 Issue 3, p03H129-1-03H129-4, 4p