Search ResultsSearch Results - THIN films

Showing 1 - 20 of 882,214 for search: 'THIN films', query time: 0.77s
Academic Journal

Source:Applied Physics Letters; 10/16/2017, Vol. 111 Issue 16, p161602-1-161602-5, 5p, 2 Color Photographs, 5 Graphs

Academic Journal

Authors:Xinyu Wang1, Siqi Zhen1, Yi Min1, Pengxia Zhou1,2, Yanyan Huang1,3, Chonggui Zhong1,3, chgzhong@ntu.edu.cn, Zhengchao Dong1,3, dzc@ntu.edu.cn, Junming Liu2

Source:Journal of Applied Physics; 11/21/2017, Vol. 122 Issue 19, p1-6, 6p, 1 Diagram, 2 Charts, 5 Graphs

Academic Journal

Authors:Rajeswaran, Bharathi1, rajeswaran.bharathi@gmail.com, Pradhan, Jitendra K.2, jitendra@iitk.ac.in, Ramakrishna, S. Anantha2, Umarji, Arun M.1

Source:Journal of Applied Physics; 10/28/2017, Vol. 122 Issue 16, p1-9, 9p, 2 Diagrams, 4 Charts, 6 Graphs

Academic Journal

Source:Journal of Applied Physics; 10/21/2017, Vol. 122 Issue 15, p155306-1-155306-9, 9p, 1 Black and White Photograph, 1 Illustration, 1 Diagram, 1 Chart, 6 Graphs

Academic Journal

Authors:Padurariu, Leontin1, leontin.padurariu@uaic.ro, Mitoseriu, Liliana1, lmtsr@uaic.ro

Source:Journal of Applied Physics; 10/14/2017, Vol. 122 Issue 14, p144106-1-144106-7, 7p, 1 Color Photograph, 1 Diagram, 6 Graphs

Academic Journal

Authors:Ryo Wakabayashi1, wakabayashi.r.aa@m.titech.ac.jp, Kohei Yoshimatsu1, Mai Hattori1, Akira Ohtomo1,2

Source:Applied Physics Letters; 10/16/2017, Vol. 111 Issue 16, p162101-1-162101-4, 4p, 1 Diagram, 3 Graphs

Academic Journal

Authors:Wen Sun1,2, Saleemi, Awais Siddique1,2, Zhaochu Luo1,2, Zhengang Guo1,2, Chengyue Xiong1,2, Ziyao Lu1,2, Xiaozhong Zhang1,2,3, xzzhang@tsinghua.edu.cn

Source:Journal of Applied Physics; 10/28/2017, Vol. 122 Issue 16, p1-8, 8p, 1 Diagram, 1 Chart, 6 Graphs

Academic Journal

Source:Journal of Applied Physics; 10/28/2017, Vol. 122 Issue 16, p1-6, 6p, 4 Diagrams, 1 Chart, 4 Graphs

Academic Journal

Authors:Kun-Dar Li1, kundar@mail.nutn.edu.tw, Po-Yu Huang1

Source:Journal of Applied Physics; 12/7/2017, Vol. 122 Issue 21, p1-12, 12p

Academic Journal

Source:Journal of Applied Physics; 12/7/2017, Vol. 122 Issue 21, p1-4, 4p

Academic Journal

Source:Journal of Applied Physics; 12/7/2017, Vol. 122 Issue 21, p1-5, 5p

Academic Journal

Authors:Jinhua Huang1,2, Yuehui Lu1, Wenxuan Wu3, Jia Li1, lijia@nimte.ac.cn, Xianpeng Zhang1, Chaoting Zhu1, Ye Yang1, Feng Xu1, Weijie Song1, weijiesong@nimte.ac.cn

Source:Journal of Applied Physics; 11/21/2017, Vol. 122 Issue 19, p1-8, 8p, 1 Color Photograph, 1 Black and White Photograph, 5 Graphs

Academic Journal

Authors:Bingcheng Luo1, luobingcheng@nwpu.edu.cn

Source:Journal of Applied Physics; 11/21/2017, Vol. 122 Issue 19, p1-7, 7p, 1 Color Photograph, 7 Graphs

Academic Journal

Authors:Nipane, Ankur1, ankur.nipane@columbia.edu, Jayanti, Sirisha1, j.teherani@columbia.edu, Borah, Abhinandan1, Teherani, James T.1

Source:Journal of Applied Physics; 11/21/2017, Vol. 122 Issue 19, p1-11, 11p, 4 Diagrams, 1 Chart, 5 Graphs

Academic Journal

Authors:Huang, D.1, Wang, J. B.1, jbwang@xtu.edu.cn, Zhong, X. L.1, xlzhong@xtu.edu.cn, Li, B.1, Zhang, Y.1, Jin, C.1, Zheng, D. F.1, Meng, X. J.2

Source:Journal of Applied Physics; 11/21/2017, Vol. 122 Issue 19, p1-5, 5p, 1 Chart, 3 Graphs

Academic Journal

Source:Journal of Applied Physics; 11/21/2017, Vol. 122 Issue 19, p1-7, 7p, 2 Color Photographs, 1 Chart, 2 Graphs