Search ResultsSearch Results - VACUUM

Showing 1 - 20 of 228,891 for search: 'VACUUM', query time: 0.77s
Academic Journal

Authors:Wenlei Huo1, by1303142@buaa.edu.cn, Jianwen Wu1, wujianwen@buaa.edu.cn, Bowen Jia1, jiabowen109@126.com, Mingxuan Chen1, mingxuan_chen@buaa.edu.cn, Suliang Ma1, masuliang@buaa.edu.cn, Liying Zhu2, 15810534258@163.com

Source:Applied Sciences (2076-3417); Jun2017, Vol. 7 Issue 6, p1-16, 16p

Academic Journal

Authors:Yexin Chen1,2, yxchen@shu.edu.cn, Xiaoni Qiang1, qiangxiaoni@126.com

Source:Materials Science Forum; 2018, Vol. 913, p674-681, 8p, 3 Black and White Photographs, 7 Graphs

Academic Journal

Source:Journal of Applied Physics; 10/28/2017, Vol. 122 Issue 16, p1-14, 14p, 1 Diagram, 1 Chart, 9 Graphs

Academic Journal

Source:IEEE Transactions on Plasma Science; Aug2017 Part 2, Vol. 45 Issue 8, Part 2, p2144-2149, 6p

Periodical

Authors:ANDREWS, MARK1

Source:Solid State Technology; Jul2017, Vol. 60 Issue 5, p41-45, 5p

Academic Journal

Authors:Yankun Huo1, Wenyuan Liu1, Changfeng Ke1, Chao Chang1,2, chang@slac.stanford.edu, Changhua Chen1

Source:Journal of Applied Physics; 2017, Vol. 122 Issue 11, p115105-1-115105-6, 6p, 2 Color Photographs, 1 Black and White Photograph, 2 Diagrams, 5 Graphs

Academic Journal

Source:Journal of Applied Physics; 2017, Vol. 122 Issue 11, p113902-1-113902-6, 6p, 1 Color Photograph, 4 Graphs

Academic Journal

Source:Journal of Applied Physics; 2017, Vol. 122 Issue 8, p1-4, 4p, 1 Diagram, 7 Graphs

Academic Journal

Authors:Kazuki Inoue1, Mamiko Yagi1, Mitsuki Ito1, Tomoyuki Ito1, Jun-ichi Shirakashi1, shrakash@cc.tuat.ac.jp

Source:Journal of Applied Physics; 2017, Vol. 122 Issue 8, p1-6, 6p, 1 Black and White Photograph, 1 Diagram, 6 Graphs

Academic Journal

Authors:Wernik, Jacek1, jacek.wernik@pw.edu.pl

Source:Applied Sciences (2076-3417); Dec2017, Vol. 7 Issue 12, p1-9, 9p

Academic Journal

Source:Journal of Measurement Science & Instrumentation; Dec2017, Vol. 8 Issue 4, p347-353, 7p

Academic Journal

Source:Journal of Nano- & Electronic Physics; 2017, Vol. 9 Issue 5, p1-5, 5p

Academic Journal

Authors:Tao Xun1, xtao_0301@hotmail.com, Yu-wei Fan1, Han-wu Yang1, Zi-cheng Zhang1, Dong-qun Chen1, Jian-de Zhang1

Source:Journal of Applied Physics; 2017, Vol. 121 Issue 23, p1-5, 5p

Academic Journal

Authors:Grigoriev, S. N.1, Melnik, Yu. A.1, Metel, A. S.1, a.metel@stankin.ru, Volosova, M. A.1

Source:Journal of Applied Physics; 2017, Vol. 121 Issue 22, p1-7, 7p, 2 Color Photographs, 2 Diagrams, 5 Graphs

Academic Journal

Authors:Inada, Y.1, inada@p-front.t.u-tokyo.ac.jp, Kamiya, T.1, Matsuoka, S.1, Kumada, A.1, Ikeda, H.1, Hidaka, K.1

Source:Journal of Applied Physics; 2017, Vol. 121 Issue 14, p1-7, 7p, 1 Diagram, 6 Graphs

Academic Journal

Authors:Meng Jiang1, 15B909076@hit.edu.cn, Wang Tao1, taowang81@hit.edu.cn, Yanbin Chen1, chenyb@hit.edu.cn

Source:Applied Sciences (2076-3417); Sep2017, Vol. 7 Issue 9, p1-17, 17p

Academic Journal

Source:Key Engineering Materials; 2017, Vol. 751, p425-430, 6p

Academic Journal

Authors:Leng Liao1, Ruiqiang Zhao1, Hong Zhang2, hongzhang@cqjtu.edu.cn, Jianting Zhou2, Yewang Bie3

Source:Progress in Electromagnetics Research M; 2017, Vol. 58, p21-27, 7p